Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Darček od svätého Jozefa
   

Autor: Svedectvo,
Milujte sa! 21/2011 → Hnutie čistých sŕdc

Presne pred rokom som vstúpila so svojím chlapcom, Konrádom, do Hnutia čistých sŕdc. Vybrali sme si tento deň, pretože obaja sme sa zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a aj takto sme si chceli uctiť Pannu Máriu a prosiť ju, aby požehnala naše rozhodnutie a predsavzatie. Obaja sme išli na spoveď a prijali sme Eucharistiu na Jasnej Hore, kde sme sa prvý raz pred Bohom slávnostne pomodlili Modlitbu zasvätenia HČS. Sprevádzal nás svätý Jozef (modlili sme sa totiž pri jeho obraze). Tento zázračný, tichý svätec nám pomohol, aby sme sa našli a milovali, hoci cesta k tejto láske si vyžadovala a stále vyžaduje veľa duchovného, psychického, ba aj fyzického úsilia.

V našom vzťahu je veľmi dôležitý ruženec. Modlíme sa ho spolu každý deň. Dokonca aj vtedy, keď sa nestretávame, pretože bývame v iných mestách, nás ruženec spojí.

Pred niekoľkými rokmi som našla vo vašom časopise modlitbu k svätému Jozefovi za dobrého manžela. Po troch rokoch, odkedy som sa ju modlila, po mnohých obetách na tento úmysel a po púti do Čenstochovej som stretla svojho snúbenca. Svätý Jozef koná mimoriadne pokojne, „nedáva“, ale obdarúva veľkou úlohou, ktorú máme vykonať. Tento svätý manžel a otec veľmi jednoducho ukazuje smer, v ktorom máme kráčať. Ukazuje na svoju svätú manželku a Syna, ktorý je cesta, pravda a život.

Náš vzťah mal veľmi ťažký začiatok. Potrebovali sme obrátenie, dlhé mesiace modlitby, pravidelnú, vždy spoločnú spoveď, sväté omše, rozhovory, ustavičné odpúšťanie, aby sme mohli urobiť rozhodnutie, ktoré nás spojí na celý život. Za zásnuby sme sa veľa modlili. Devätnásteho marca na sviatok svätého Jozefa sme sa šťastne zasnúbili a onedlho budeme manželia... Chcem sa na túto úlohu dobre pripraviť.

Michaela

Modlitba za dobrého manžela (manželku)

Svätý Jozef, ďakujem ti za to, že som sa ešte nevydala (neoženil).

Svätý Jozef, ty v Bohu vieš, kto má byť mojím (mojou) manželom (manželkou), pomôž mi ho (ju) stretnúť. Svätý Jozef, daj, aby to bol dobrý(á) manžel(ka), ktorý(á) ma bude milovať a vážiť si ma tak, ako si si ty vážil Pannu Máriu.

Svätý Jozef, daj, aby sa rozpadol môj vzťah, ak sa Bohu nepáči.

Svätý Jozef, sľubujem ti, že si zachovám predmanželskú čistotu. Svätý Jozef, sľubujem ti, že svojmu prvému dieťaťu dám meno (aspoň druhé) Jozef. Svätý Jozef, sľubujem ti, že budem iným ľuďom hovoriť, že takého (takú) dobrého (dobrú) manžela(ku) mám od teba.

Amen.Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské