Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Plniť Božiu vôľu
   

Autor: Małgorzata Radomska,
Milujte sa! 21/2011 → Hnutie čistých sŕdc

Je len jedna cesta k skutočnému šťastiu – odovzdať sa Ježišovi... Toto sa učíme v Hnutí čistých sŕdc, keď sa každý deň modlíme Modlitbu zasvätenia. Takúto cestu nám ukazujú aj mnohí mladí svätí. Medzi nich patrí aj Chiara Luce Badanová, ktorá bola blahorečená 25. septembra 2010.

Chiara sa narodila 29. októbra 1971. Bolo to veľmi veselé, energické a obľúbené dievča. Chiara rada športovala, tancovala, mala veľa nápadov a snov. Nepatrila k najlepším žiakom, dokonca si musela zopakovať jeden ročník gymnázia, ale napriek ťažkostiam sa nevzdávala a snažila sa plniť si svoje povinnosti čo najlepšie. Bola dušou spoločnosti, voľný čas rada trávila s priateľmi v kaviarni. Nebol jej cudzí ani pocit mladíckej zamilovanosti.

Od najmladších rokov patrila k hnutiu Fokolare. Tu sa formoval jej vnútorný život a jej hlboké priateľstvo s Ježišom. Našla Boha ako lásku. Ako dvanásťročná v liste Chiare Lubichovej, zakladateľke Fokolare, vyznala: „Pochopila som, že opustený Ježiš je kľúčom k spojeniu s Bohom. Chcem, aby bol mojím jediným Ženíchom, a chcem sa pripraviť na jeho príchod. Dávam mu prednosť pred všetkým ostatným!“

Chiara nachádzala Ježišovu prítomnosť v každom človeku, ktorého stretla, zvlášť v najmenších a odvrhnutých. Snívala o tom, že mu bude slúžiť ako mi­sio­nárka medzi deťmi v Afrike. Z lásky k Ježišovi sa zaviazala, že bude v každej chvíli plniť jeho vôľu. Pomáhala jej v tom každodenná účasť na svätej omši.

Nezanechala tento záväzok ani zoči-voči udalostiam, ktoré presahovali ľudské sily a ktoré  sa stali v lete 1988. Podrobné lekárske vyšetrenia určili príčinu veľmi silnej bolesti, ktorú Chiara veľmi často cítila pri tenise. Diagnóza znela: rakovina kostí s metastázami...

Začala sa séria chemoterapií, po ktorej nasledovali dve operácie. Chiara sa aj napriek tomu snažila žiť normálne. V nemocnici bola vernou spoločníčkou drogovo závislého dievčaťa, ktoré trpelo na hlbokú depresiu. Chiara sa nesústreďovala na seba, nevšímala si svoju bolesť a únavu – pomáhala. „Potom budem mať čas spať,“ hovorievala. Dávala sa celá, dokonca aj vtedy, keď ležala pripútaná na lôžko. Zbierala našetrené peniaze a všetky dala kamarátovi, ktorý odchádzal na misie do Afriky. Povedala: „Ja ich nepotrebujem. Ja mám všetko.“

Keď utrpenie silnelo, keď je vypadali všetky vlasy a mala čoraz menej síl, neprestala opakovať: „Ježišu, ak to chceš, chcem to aj ja... Pre teba, Ježišu...“ Tomografia nepriniesla nádej. Bolesť bola čoraz sinejšia, ale Chiara ju nechcela zmierniť morfiom. „Odoberá mi jasnú myseľ a ja môžem obetovať Ježišovi len utrpenie. Chcem s ním ešte chvíľu niesť jeho kríž,“ vysvetľovala.

Jej postoj bol úžasným svedectvom pre tých, čo boli počas choroby pri nej. Vyžarovala z nej radosť a pokoj. „Ježiš mi dal túto chorobu v správnej chvíli, poslal mi ju, aby som ho znovu našla,“ vravela. Keď sa jej kardinál Saldarini, ktorý ju prichádza navštíviť, spýtal: „Máš krásne oči. Vyžaruje z nich zázračné svetlo. Odkiaľ ho máš?“, Chiara nesmelo odpovedala: „Snažím sa veľmi milovať Ježiša.“

Jedného dňa povedala spoločenstvu o svojom zážitku: „Keď lekári začali ten malý, ale nepríjemný zákrok..., prišla pani so žiarivým úsmevom na perách, bola prekrásna. Podišla ku mne, vzala ma za ruku a dodala mi odvahu... Zmizla tak rýchlo, ako prišla. Už som ju nevidela. Zaliala ma úžasná radosť a zmizol strach... Zdala sa mi ako anjel, ktorého mi poslala Panna Mária... Vtedy som pochopila, že keby sme boli ochotní prijať všetko, Boh by nám poslal mnoho znamení. Pochopila som tiež, že Boh často prechádza okolo nás, ale my to nevnímame.“

Onedlho nato jej ochrnuli nohy. V zápisníku si poznamenala: „Dôležité je splniť Božiu vôľu. Znamená to, že sa treba plne zapojiť do hry, ktorú vedie on... Čaká na mňa iný svet a nezostáva mi nič iné, len sa mu odovzdať. Cítim, že som teraz vtiahnutá do úžasného plánu, ktorý sa pomaly, pomaly predo mnou otvára. Veľmi rada som sa bicyklovala, ale Boh mi vzal nohy. Dal mi však krídla... Keby som sa mala rozhodnúť medzi možnosťou chodiť a možnosťou ísť do neba, bez váhania by som si vybrala nebo. Teraz ma zaujíma už len jedno... Chcem ísť k Ježišovi...“

Uvedomovala si svoj stav. Vedela, že lekárska veda sa už vzdala a že všetko je v Božích rukách. Chcela byť do konca verná opustenému Ježišovi. Spolu so svojou mamou pripravila „slávnostné zásnuby“. Dôkladne mame vysvetlila, ako chce byť oblečená a učesaná, ako by chcela ozdobiť kostol na deň svojho pohrebu. Vybrala si piesne aj omšové čítania. Chcela, aby deň jej odchodu do neba bol sviatkom radosti. Do Ježišovho náručia ju voviedla Panna Mária ružencová 7. októbra 1990. Svojej mame povedala posledné slová: „Buď šťastná, pretože ja som šťastná...“

Radostne plniť všetky Ježišove túžby. Nachádzať vo všetkom, čo nás stretáva, jeho lásku. Spoznávať ho ukrytého v dieťati, chudobnom, chorom, opustenom človeku... Prijať svoje miesto v spoločenstve Cirkvi, svoje miesto pri Ježišovom srdci – sýtiť sa ním a neprestajne s ním prebývať vo svätyni svojho srdca. Počúvať jeho slovo a uvádzať ho do praxe. Hľadať v každej chvíli Božiu vôľu a s detskou dôverou sa odovzdať do rúk dobrého Boha. Toto je jednoduchá cesta k svätosti, ktorú nám ukazuje mladučká Talianka. Nech nám priateľstvo s touto novou blahoslavenou pomôže byť vernými Ježišovi v každej situácii nášho života, aby sme ustavične hovorili Bohu: „Áno, Ježišu, ak to chceš ty, chcem to aj ja.“

Małgorzata Radomska 

Obetovanie  svojho utrpenia:

Ježišu, božský Spasiteľ, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie ti obetujem svoje psychické aj fyzické utrpenie, svoje duchovné trápenie za Cirkev, kňazov, za redakciu Milujte sa!, za všetkých, ktorí slúžia životu (môžeš pripojiť iné úmysly).

Vylej na svet prúdy svojho milosrdenstva. Obráť neveriacich, osloboď všetkých závislých, staraj sa o rodiny, aby silou tvojej milosti odolávali útokom zlého ducha. Zjednoť manželstvá, ktorým hrozí rozpad, daj rodičom lásku a odvahu prijať každé počaté dieťa a chrániť život od začiatku až po prirodzenú smrť. Starším ľuďom daj milosť, aby sa dokázali spojiť s tebou v utrpení. Mladým a deťom daj čisté, slobodné srdce, ochotné plniť Božiu vôľu.

Daj, aby mi utrpenie nevzalo nádej, aby moja viera nezhasla a moja láska neochabla. A keď nastane koniec môjho života, príď ku mne a zober ma do svojho kráľovstva.

Amen.Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské