Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Masmédiá o tom mlčia
   

Autor: Redakcia,
Milujte sa! 21/2011 → V kruhu rodiny

60% až 90% detí počatých metódou in vitro zomiera ešte pred narodem.

„V prípadoch, o ktorých existujú dôveryhodné štatistiky, sa sotva 4,2% embryí, vytvorených pomocou techniky umelého oplodnenia (ART), narodí živých.“ [1]

„Existuje dvojnásobný, ba dokonca až štvornásobný nárast perinatálnej úmrtnosti (úmrtnosť embryí a úmrtnosť v ranom neonatálnom štádiu) u detí počatých metódou in vitro v porovnaní s deťmi počatými prirodzeným spôsobom. Metaanalýza 15 nezávislých vedeckých výskumov, ktorú vykonali americkí vedci, dokazuje, že úmrtnosť novorodencov počatých metódou in vitro je dvakrát väčšia než úmrtnosť novorodencov počatých prirodzeným spôsobom.“ [2]

„Tehotenstvo, ktoré je výsledkom implantácie zárodku počatého metódou in vitro, sa spája s vysokým rizikom porodenia mŕtveho dieťaťa. Vyplýva to z dánskeho výskumu, ktorý viedol Dr. Kirsten Wisborg z Oddelenia neonatológie a perinatológie Univerzitnej nemocnice v Aarhuse. Vedec preskúmal vyše 20 000 prípadov tehotenstiev, ktoré vznikli v rokoch 1989 – 2006 použitím techniky in vitro. Zistil, že riziko pôrodu mŕtveho dieťaťa je štyrikrát väčšie u dieťaťa počatého metódou in vitro, ako u dieťaťa počatého prirodzeným spôsobom.“ [3]

„Niekoľkonásobný, dvoj- až štvornásobný nárast výskytu vrodených chýb u detí počatých metódou in vitro. Austrálsky výskum vykonaný na 4000 deťoch, ktoré sa narodili v rokoch 1993 – 1997, dokázal, že medzi deťmi, ktoré sa počali prirodzeným spôsobom, má vrodené chyby 4,2% detí. U detí počatých metódou in vitro je to 9%. Výskum okrem toho zistil, že percento detí, ktoré majú viac než jednu vrodenú chybu, bolo v tejto kontrolnej skupine 0,5% u prirodzene počatých detí a 1,6% u detí počatých metódou in vitro.“ [4]

„Vedci, ktorí sa zaoberajú rizikom neuro-ortopedických porúch u detí počatých metódou in vitro, zistili, že tieto poruchy sa vyskytujú u 0,89% detí počatých technikou in vitro a u 0,32% detí počatých prirodzeným spôsobom.“ [5]

„V septembri 2009 Alexander Baranov, viceprezident Ruskej medickej akadémie, vo svojom príhovore v ruskom parlamente apeloval na vládu, aby nepreplácala zákroky in vitro. Odvolával sa pritom na svetové štatistiky a povedal, že ,pri používaní metódy in vitro narastá riziko pôrodov detí s vrodenými chybami. V Rusku sa 75% detí zo skúmavky rodí ako invalidi. Ak dávame peniaze na in vitro, hneď si musíme pripravovať peniaze aj na starostlivosť o invalidov, ktorí sa vďaka tejto metóde narodia... Svetová zdravotnícka organizácia neodporúča používanie technológie in vitro. Ak vieme, aké sú vedľajšie účinky používania tejto metódy, musíme o nich informovať. Táto metóda škodí aj zdraviu matky.‘“[6]

„Ľudí rozmnožujú veterinári. Členovia komisie Contra In Vitro zistili, že medzi pracovníkmi 65 stredísk, kde sa na ľuďoch vykonáva umelé oplodnenie, pracujú mnohí veterinári. Podľa názoru predstaviteľov komisie sa to kliniky asistovanej reprodukcie ani nesnažia ukrývať. Pracoviská, ktoré sa venujú oplodňovaniu zvierat, na svojich internetových stránkach otvorene ponúkajú aj služby umelého oplodnenia pre ľudí. Podľa komisie len zriedka umelé oplodnenie vykonávajú lekári. Členovia Contra In Vitro adresovali ministerke zdravotníctva Eve Kopaczovej protestný list. Žiadajú, aby zaujala stanovisko k tejto veci a aby vysvetlila, či je takáto prax v súlade s procedúrami, ktoré sú v Poľsku dovolené. 

Predstavitelia komisie tvrdia, že strediská, ktoré zamestnávajú embryológov – veterinárov, porušujú zákon. Veterinári totiž nemajú právo ‚liečiť ľudí‘. Podľa názoru predsedu združenia Jacka Kotulu ,k ľuďom, ktorí sa rozhodnú pre oplodnenie metódou in vitro, sa správajú ako k zvieratám‘.“[7]


[1] Nicholas Tonti Filippini: Reproductive Technology Outcomes in Australia: Analysing the Data, „Bioethics Research Notes”, 15(1): 1-3, 2003.

[2] R. Jackson, K. Gibson, Y. Wu, M. Croughan: Perinatal Outcomes in Singletons Following In Fertilization: A Meta-Analysis, „Obstetrics&Gynecology”, Vol. 103, No. 3, March 2004.

[3] Głos dla Życia, 3/2010.

[4] M. Hansen, J. Kurinczuk, C. Bower, S. Webb: The risk of major birth defects after intracytoplasmic sperm injection and in-vitro fertilization, „New England Journal of Medicine”, 2002 Mar 7; 346 (10): 725 – 730.

[5] E. Hage et al.: The risk of neuro-orthopaedic malformations following in-vitro fertilization, „Journal of Pediatric Orthopaedics B.”, 15 (3): 229 – 232, May 2006.

[6] Dziennik Polski z 15. 10. 2009.

[7] Głos dla Życia, 3/2010.

Spracovala redakcia Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské