Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Pornografia – najväčšie ohrozenie
   

Autor: Jan Bilewicz,
Milujte sa! 22/2011 → Hnutie čistých sŕdc

V súčasnosti sa veľa hovorí o závislostiach. O niektorých viac, o iných menej. Ako sa zdá, je ich veľa: od drog cez alkohol, cigarety, lieky, počítače, nakupovanie, pornografiu, sex, televíziu, televízne seriály atď. Závislosť so sebou vždy prináša ničivé dôsledky: fyzické, psychické, duchovné aj sociálne. Niektoré sú smrteľne nebezpečné... A ktorá závislosť sa najčastejšie vyskytuje u tínedžerov?

Zrejme neexistuje konkrétny výskum, lebo sa to „nehodí“...

Takmer každý deň sa skúma, koľko ľudí podporuje jednotlivé politické strany. Ale koľko ľudí trpí na niektorú zo závislostí, sa neskúma vôbec.

Prečo ohrozenie?

Bežné pozorovanie vedie k presvedčeniu, že medzi chlapcami je najčastejšou príčinou závislosti pornografia. Vyplýva to z viacerých činiteľov. Po prvé, ženské telo – ako to vedia všetci normálni muži – je mimoriadne zaujímavé. Pre dospievajúceho chlapca je to najväčšia atrakcia, všakže? Ale pomaly! Nemusíš mať všetko hneď. Napríklad na vysokú školu sa ide až po maturite. Ak by niekto išiel študovať na univerzitu hneď po základnej škole, dopadol by dosť zle. Stredoškolák sa musí naučiť ešte mnohé veci. Aj v oblasti vzťahov medzi ženou a mužom sa treba veľa naučiť, predovšetkým sa treba naučiť ovládať svoju žiadostivosť. Ak sa to naučíš, budeš schopný milovať dievča, ktoré bude neskôr tvojou manželkou. A cez túto lásku sa budeš pozerať aj na jej telo – s úctou a s obdivom. Ale ak sa to nenaučíš, dopadneš zle. Budeš sa pozerať na telo svojej ženy či partnerky ako na telo hviezdy z pornofilmov – žiadostivo ako na úžitkový predmet, bez štipky lásky.

Vráťme sa k našej téme. Hovoríme o príčinách závislosti na pornografii. Takže, po druhé, nahé telá sa dnes ponúkajú takmer všade, viac než kedykoľvek predtým. Najväčšmi snáď cez internet, ktorý je čoraz rozšírenejší.

Po tretie, tínedžer si neuvedomuje katastrofálne dôsledky pornografie. Žiaľ, zriedka ho pred nimi vystríhajú rodičia, učitelia či kňazi. Proti narkotikám a cigaretám sa bojuje, ale proti pornografii nie... Dôsledkom toho môže byť napr. takáto situácia: rodičia kúpia synovi na 15. narodeniny počítač a zavedú mu do izby internet. Sú na seba hrdí, pretože syn sa vyrovná svojim rovesníkom. Okrem toho internet bude potrebovať pri učení. Je to síce nemalý výdavok, ale vďaka nemu sa synov prospech podstatne zlepší. Učenie je však na vedľajšej koľaji hneď prvý večer, pretože pred 15-ročným chlapcom sa otvorili nečakané perspektívy. Rozmanité perspektívy – jedna zaujímavejšia než druhá. Stačí napísať do vyhľadávača slovko „sex“ a vtom sa ukážu tisíce nahých slečien. Je to ako raj v háreme...

Ako droga

Pornografia je ako superadrenalínová, povzbudzujúca droga. Nevadí, že sa po nej ledva pozviechaš: morálna prázdnota, vnútorné rozbitie a v hlave víria povyzliekané slečinky. Už sa nedokážeš sústrediť na nič iné... Dá sa vôbec sústrediť na niečo iné? Veď všetko iné je nudné. Aj škola je nudná. A vôbec všetko je maximálne nudné. Potešenie poskytuje len perspektíva nových zážitkov. Dočkať len do konca vyučovacej hodiny a potom sa môžeš znovu uvelebiť vo svojom divadle a pozerať sa na nahé telá prostitútok a masturbovať. Úžasné...!

Samozrejme, že pornografia vedie k masturbácii. Také napätie sa nedá zvládnuť. Aj bez toho to nie je ľahké, ale potom to je na nevydržanie. Vzniká závislosť masturbácie a následne závislosť na sexe. Deväťdesiat percent ľudí závislých na sexe tvrdí, že pornografia mala rozhodujúci vplyv na ich závislosť. Už mnohokrát sme opísali, ako vyzerá život človeka závislého na pornografii a sexe. Je to doslovný obraz biedy a zúfalstva.

Sebaobrana

Treba sa brániť! Musíš sa brániť sám. Je zbytočné sa spoliehať na to, že nás ochráni niekto iný. Ako? Prvým, základným krokom je zablokovať si na internete pornografické stránky. Bez toho sú ďalšie snahy zbytočné. Treba sa vyhýbať akejkoľvek príležitosti k zlému, zvlášť takým príležitostiam, ktoré sú veľkým pokušením.

Ak hovorím o zablokovaní internetu, málokto vie, čo mám na mysli. Pozerajú sa na mňa ako na ufóna. Mladí dnes vedia veľmi veľa o počítačoch a internete. Mnohí sa vášnivo venujú informatike. Ale napriek tomu, čo je veľmi zvláštne, majú medzery v tom, čo to znamená zablokovať internet. Najväčšou atrakciou internetu je prístup k fotografiám nahých ženských tiel, a preto myšlienka zablokovať si tieto stránky nie je vítaná.

Je to však viac než potrebné; je to nevyhnutné. Takto možno prekabátiť diabla, ktorý v posledných desaťročiach žne najväčšie úspechy práve vďaka pornografii. Takto sme sa dostali na koreň veci... Aké je najväčšie nebezpečenstvo spojené s pornografiou? Sledovanie pornografie je cestou do pekla!

Hovoriť v súčasnosti o pekle je však smiešne, a to aj v cirkevných kruhoch. Všetko by malo byť bezstresové a milosrdné, aby to náhodou niekoho neodradilo. Vravel azda Ježiš Kristus, ktorý je pravdou a životom, že nebo je možné dosiahnuť bez stresu? Hovoril len o milosrdenstve, a o pekle ani muk? Vôbec nie, mnoho ráz vystríhal pred možnosťou zatratiť sa – a aj v tomto sa prejavilo jeho nekonečné milosrdenstvo.

Uváž predsa: keby niekto na nebezpečnom mieste cesty nepostavil dopravnú značku obmedzujúcu rýchlosť jazdy, pretože nechcel stresovať vodičov, a niekto iný by kvôli tomu havaroval – čo by to bolo? Takéto zanedbanie by iste nebolo prejavom milosrdenstva. Prokurátor by hľadal vinníka a súd by ho oprávnene odsúdil!

Prezradím ti teraz niečo osobné. Vieš, prečo píšem o pornografii? Pretože mi na tebe záleží. Nechcem, aby zničila teba aj tvoj večný život. Ale zároveň sa starám aj o svoju kožu. Robíme všetko preto, aby sme nemali dočinenia so sudcami a súdmi. Ale aj napriek tomu budeme mať dočinenia, a to všetci – nezávisle od toho, či chceme alebo nie –, so Sudcom, ktorým je Boh. Chápeš, na čo narážam? Na Božom súde nechcem dopadnúť ako vyššie spomenutý vinník, ktorý nepostavil potrebnú dopranú značku, pretože vraj chcel byť dobrý, chápavý a milosrdný, alebo sa mu len obyčajne „nechcelo“.

Takže chcem povedať, že pozeranie pornografie je putovaním do pekla. Odkiaľ to viem? Ježiš povedal: „Počuli ste, že bolo povedané: ,Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla“ (Mt 5, 27 – 30).

Pár slov na vysvetlenie. Kto sa žiadostivo pozerá, cudzoloží, čiže pácha ťažký hriech.

Pornografia sa vyrába výhradne pre vzbudenie žiadostivosti. Ježiš vonkoncom nechce, aby si niekto čokoľvek (ruku či nohu) odtínal, chce však ukázať, že hriech je veľmi vážna vec. Ba najvážnejšia, pretože vedie do pekla. Odťať treba príčiny hriechu, a preto odtni nežiaduce internetové stránky a odhlás nevhodné televízne stanice.

Zablokovanie internetových stránok

Vráťme sa k problému zablokovania internetových stránok. Ponúkam niekoľko základných informácií.

Filtrovanie internetových stránok je možné urobiť takto:

Nainštaluj si do počítača dodatočný program, ktorý bude filtrovať stránky nezávisle od toho, aký internetový prehliadač používaš. Ide napríklad o tieto programy: Strážca systému – http://www.mm-soft.sk, Any Weblock – http://www.anyutils.com. 

Niektoré internetové prehliadače umožňujú takúto funkciu dodať. Pre prehliadač Mozilla Firefox sú to napríklad FoxFilter, ProCon Latte, BlockSite, pre prehliadač Internet Explorer je to napríklad ParentalControl Bar.

Je možné využiť takúto funkciu aj v antivírusovom programe, napríklad ESET Smart Security, alebo v balíku, ktorý slúži na zabezpečenie počítačov, napríklad AVG Internet Security, ZoneAlarm 
Security Suite.

Je možné využiť modul kontroly užívateľa, ktorý je zabudovaný do systému Windows Vista, ako aj do novších systémov.

Zablokovať niektoré stránky môže aj internetový dodávateľ – zvyčajne sa za túto službu platí a treba ju špeciálne nastaviť alebo nainštalovať do počítača.

Napríklad: Strážca prístupu – SLOVANET, UPC Smart Guard – UPC.

Na filtrovanie výsledkov internetových prehliadačov slúži napr. filter SafeSearch, ktorý je zabudovaný do Google.

Niektoré sieťové zariadenia, napríklad ADSL routre, ponúkajú zablokovanie zvolených adries alebo stránok, ktoré obsahujú konkrétne slová.

Blokovať nežiaduce stránky na internete je možné aj bez akéhokoľvek dodatočného programu. Stačí jednoducho pridať adresy, ktoré chcete blokovať, do súboru hosts. Súbor nájdete v adresári c:\windows\system32\drivers\etc.

Ďalšie internetové stránky, ktoré sa venujú tejto téme:

http://www.bezpecnenainternete.sk

http://www.zodpovedne.sk

http://www.stopline.sk

http://www.pomoc.sk.

Informácie o filtrovaní sú dostupné na internete. Nie je to nijaká novinka. Kto hľadá, ten nájde. Problém je v tom, že treba chcieť hľadať a chcieť nájsť.

Obrátenie

Na záver ešte jedna vec. Máme sviatosť Božieho milosrdenstva, čiže spoveď, ktorú môžeme využívať. Každý, dokonca aj najťažší hriech, nám Boh odpustí, ak ho vyznáme a oľutujeme. Ľútosť sa prejavuje v tom, že si pevne zaumienime, že sa polepšíme. Pevné predsavzatie polepšiť sa znamená, že urobíme všetko, čo môžeme, aby sme znovu nepadli. Zvlášť vtedy, keď sa jedná o opakovaný hriech alebo o závislosť, treba si vymyslieť stratégiu a vypracovať si konkrétny plán boja proti nej. Čo konkrétne môžeme urobiť proti sledovaniu pornografie na internete? Zablokovať si internet. Je to možné urobiť, a preto to musíme urobiť, aby sme splnili tretiu podmienku dobrej spovede, ktorou je pevné predsavzatie, že sa polepšíme. Je to jednoduché? Iste, je to nad slnko jasnejšie. Obávam sa však, že sa niekedy stáva, že jeden deň ideme na spoveď a na druhý deň už znovu sledujeme svoje „obľúbené“ internetové stránky. Niečo Bohu a niečo diablovi... A o krátky čas sme znovu tam, odkiaľ sme vyšli. Takto to môže trvať celé roky. Myslíš si, že takéto spovede sú platné, že takéto prijímanie Eucharistie je dôstojné a že takáto cesta vedie rovno do neba? Žiaľ, nie je to tak! Čo teda treba urobiť v takomto prípade?

Najskôr zablokovať internet, potom sa vyspovedať za obdobie od poslednej dobrej spovede, čiže takej, pri ktorej si splnil všetky uvedené podmienky. Môžeš začať napríklad takto: „Naposledy som bol na spovedi pred mesiacom, ale chcem sa vyspovedať z obdobia posledných dvoch rokov. Moje spovede v tomto období neboli dobré, pretože som neurobil nič, čo by mi pomohlo skoncovať s pozeraním pornografických stránok na internete. Žil som vedome a dobrovoľne v situá­cii, ktorá bola ustavičnou príležitosťou k hriechu. Už som to však vyriešil, pretože som si zablokoval počítač.“

Boh ti odpustí, pretože uvidí, že sa chceš skutočne obrátiť. Boh je milosrdný, ale zároveň aj náročný. Jeho milosrdenstvo nespočíva v tom – ako sa niektorí nazdávajú –, že nám dovoľuje robiť si to, čo sa nám zachce. Cesta do neba nie je ako talianska diaľnica.

Teším sa na ďalšie stretnutie s vami!

Váš starší brat Ján BilewiczObjednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské