Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Ježišova prednáška o milosrdenstve
   

Autor: św. Faustyna Kowalska,
Milujte sa! 22/2011 → Božie milosrdenstvo

Žiadna duša, ktorá sa ku mne priblížila, neodišla bez potechy.

„Vedz, dcéra moja, že moje srdce je milosrdenstvo samo. Z tohto mora milosrdenstva sa rozlievajú milosti na celý svet. Žiadna duša, ktorá sa ku mne priblížila, neodišla bez potechy. Všetka bieda tonie v mojom milosrdenstve a všetky milosti vytryskujú z tohto prameňa – spasiteľné i posväcujúce. Dcéra moja, túžim, aby tvoje srdce bolo príbytkom môjho milosrdenstva. Túžim, aby sa milosrdenstvo rozlialo na celý svet skrze tvoje srdce. Ktokoľvek sa priblíži k tebe, nech neodíde bez dôvery v moje milosrdenstvo. Veľmi túžim, aby duše mali túto dôveru. Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru, a majú jej najmenej. Vedz o tom, že milosť večného spasenia niektorých duší v poslednej chvíli závisí od tvojej modlitby. 
Ty poznáš priepasť môjho milosrdenstva, tak čerpaj z neho pre seba a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Skôr by sa pominulo nebo i zem, než by dôverujúcu dušu nezahrnulo moje milosrdenstvo.“ 
(Denníček 1777)                                    

Ako sa modliť ruženec k Božiemu milosrdenstvu?

(modlí sa na obyčajnom ruženci, má päť desiatkov)

Otče náš...

Zdravas’ Mária...

Verím v Boha...

Na veľkých zrnkách:

Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

Na malých zrnkách:

Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. (10 krát)

Na zakončenie:

Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (3 krát)

Ježišu, dôverujem ti. (3 krát)Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské