Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Rozhovor milosrdného Boha s dušou v zúfalstve
   

Autor: św. Faustyna Kowalska,
Milujte sa! 22/2011 → Božie milosrdenstvo

„Dovoľ môjmu milosrdenstvu pôsobiť v tebe, v tvojej biednej duši. Dovoľ, aby vstúpili do tvojej duše lúče milosti. Ony vovedú do nej svetlo, teplo a život.“ (Denníček 1486)

Ježiš: „Duša ponorená v temnotách, nezúfaj, nie je všetko stratené. Vstúp do rozhovoru so svojím Bohom, ktorý je láska a milosrdenstvo samo.“ Ale žiaľ, duša zostáva na Božie volanie hluchá a ponára sa v ešte väčších temnotách.

Ježiš volá znova: „Duša, počuj hlas svojho milosrdného Otca.“

V duši sa prebúdza odpoveď: „Pre mňa už niet milosrdenstva.“ A upadá do ešte väčšej temnoty, do istého druhu zúfalstva, ktoré jej dáva istú predchuť pekla a činí ju celkom neschopnú priblížiť sa k Bohu.

Ježiš tretíkrát hovorí k duši, ale duša je hluchá a slepá. Začína sa upevňovať v zatvrdilosti a zúfalstve. Vtedy sa začína namáhať vnútro Božieho milosrdenstva a aj bez žiadnej spolupráce Boh dáva duši svoju poslednú milosť. Ak ňou pohrdne, Boh ju už ponechá v stave, v ktorom sama chce byť naveky. Táto milosť vychádza z Ježišovho milosrdného srdca a svojím svetlom prekvapuje dušu. Duša začína chápať Božie úsilie, ale obrátenie závisí od nej. Vie, že táto milosť je pre ňu posledná a ak prejaví aspoň jeden záchvev dobrej vôle, hoci ten najmenší, Božie milosrdenstvo dokončí ostatné.

[Ježiš:] „Tu pôsobí všemohúcnosť môjho milosrdenstva. Šťastná duša, ktorá využije túto milosť.“

Ježiš: „Akou veľkou radosťou sa naplnilo moje srdce, keď sa vraciaš ku mne. Vidím ťa veľmi slabú, preto ťa beriem na svoje plecia a nesiem ťa do domu môjho Otca.“

Duša je akoby prebudená. „Či je to možné, že by pre mňa ešte bolo milosrdenstvo?“ pýta sa plná strachu.

Ježiš: „Práve ty, dieťa moje, máš výhradné právo na moje milosrdenstvo. Dovoľ môjmu milosrdenstvu pôsobiť v tebe, v tvojej biednej duši. Dovoľ, aby vstúpili do tvojej duše lúče milosti. Ony vovedú do nej svetlo, teplo a život.“

Duša: „Predsa sa ma zmocňuje strach už len pri spomienke na moje hriechy a ten hrozný strach vzbudzuje vo mne pochybnosti o tvojej dobrote.“

Ježiš: „Vedz, duša, že všetky tvoje hriechy nezranili moje srdce tak bolestne, ako táto tvoja nedôvera. Po toľkom úsilí mojej lásky a milosrdenstva nedôveruješ mojej dobrote.“

Duša: „Ó, Pane, zachráň ma sám, lebo hyniem, buď mojím Spasiteľom. Ó, Pane, ostatné nie som schopná vypovedať, ide mi roztrhnúť moje úbohé srdce, ale ty, Pane...“

Ježiš nedovolil duši dokončiť tieto slová, ale dvíha ju zo zeme, z priepasti biedy a v jednom okamihu ju privádza do príbytku svojho srdca. Všetky hriechy v okamihu zmizli, lásky žiar ich zničil.

Ježiš: „Duša, máš všetky poklady môjho srdca, ber z neho, čo len potrebuješ.“

Duša: „Ó, Pane, cítim sa zaliata tvojou milosťou. Cítim, ako vstupuje do mňa nový život a nadovšetko cítim tvoju lásku v mojom srdci a to mi stačí. Ó, Pane, celú večnosť budem oslavovať všemohúcnosť tvojho milosrdenstva. Posmelená tvojou dobrotivosťou ti vyrozprávam o všetkých bolestiach môjho srdca.“

Ježiš: „Hovor, dieťa, všetko bez nejakých výhrad, lebo ťa počúva milujúce srdce, srdce najlepšieho priateľa.“

Duša: „Ó, Pane, teraz vidím všetku svoju nevďačnosť a tvoju dobrotu. Prenasledoval si ma svojou láskou, a ja som marila všetky tvoje námahy. Vidím, že za márnenie tvojich milostí mi patrilo samé dno pekla.“

Ježiš preruší rozprávanie duše a hovorí: „Neponáraj sa do svojej biedy, si príliš slabá, aby si hovorila. Radšej pozeraj do môjho srdca plného dobroty, pripusti si k srdcu moje city a usiluj sa o tichosť a pokoru. Buď milosrdná voči druhým, ako som ja voči tebe. Keď pocítiš, že tvoje sily slabnú, prichádzaj k prameňu milosrdenstva, posilňuj svoju dušu a neustaneš na ceste.“

Duša: „Teraz už chápem tvoje milosrdenstvo, ktoré ma zakrýva ako žiarivý oblak a vedie ma do domu môjho Otca. Chráni ma pred strašným peklom, ktoré som si nie raz, ale tisíckrát zaslúžila. Ó, Pane, celá večnosť mi nebude stačiť na hodné zvelebovanie tvojho nepreniknuteľného milosrdenstva, tvojho zľutovania nado mnou.“ (Denníček 1486)

„Hovor, dieťa, všetko bez nejakých výhrad, lebo ťa počúva milujúce srdce, srdce najlepšieho priateľa.“

(Denníček 1486)



Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.





Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku





Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské