Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Hnutie čistých sŕdc
   

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
Milujte sa! 23/2011 → Hnutie čistých sŕdc

Boh nás učí, že najdôležitejšia je vždy láska, že sexuálna rozkoš a city musia byť podriadené zákonu lásky – teda úplnému, nezištnému darovaniu seba navždy.

V tejto súvislosti možno vidieť, aké strašné zlo je vedomé a dobrovoľné páchanie hriechu nečistoty: predmanželské a mimomanželské spolužitie, používanie antikoncepcie alebo každá vedomá a dobrovoľná masturbácia, petting, orálny sex, homosexuálny styk, sledovanie pornografie atď. Tieto skutky odporujú Božím prikázaniam, pretože sú opakom nezištného darovania seba, sú egoistickým aktom zameraným na seba, ktorý človeka privádza do pekla egoizmu, závislosti na sexuálnych zážitkoch a spútava ho podobne ako drogy či alkohol. Sú to smrteľné hriechy, pretože ničia čisté srdce; kazia človeka a duch tak pomaly umiera, pretože ho spútavajú zlé mocnosti.

Panna Mária povedala blahoslavenej Hyacinte pri zjavení vo Fatime, že hriechy, za ktoré najviac ľudí príde do pekla, do stavu absolútneho egoizmu, sú hriechy telesnej nečistoty. Nie sú to teda iba nejaké bezvýznamné hriešky, ale činy, ktoré zabíjajú lásku a privádzajú človeka k najväčšiemu nešťastiu – k strate večného života.

Nezabúdaj, že Kristus nám dáva právo vyjadriť vzájomnú lásku pohlavným stykom len vo sviatosti manželstva. „Pretože ťa ľúbim, nikdy s tebou nepôjdem pred svadbou do postele“ – iba takýto postoj ti ukáže, či ťa tvoj(a) priateľ(ka) naozaj miluje. Ktokoľvek ti bude ponúkať sex pred manželstvom, je to znak veľkého egoizmu. Iba manželia môžu viesť sexuálny život tak, ako si to praje Boh. Je dôležité pripravovať sa na sviatosť manželstva, aby sme dostali dar čistého srdca. Je to veľký poklad, ktorý získame od Ježiša, keď budeme na sebe tvrdo pracovať.

Ježiš túži po tvojom šťastí. Chce dať zmysel tvojmu životu, vyplniť prázdno, ktoré pociťuješ, darovať ti plnosť života. Dnes ťa pozýva, aby si sa mu osobitne priblížil v Hnutí čistých sŕdc. Bez ohľadu na to, aká bola tvoja minulosť, môžeš  mu uveriť. Môžeš začať najkrajšie dobrodružstvo svojho života a dozrievať pre lásku. Ježiš má moc neustále ťa dvíhať z tvojich pádov, liečiť rany tvojho srdca; chce to urobiť, ale váži si tvoju slobodu a čaká na tvoj súhlas. Dnes mu môžeš obetovať svoju bezmocnosť, slabosť a znechutenie. Môžeš mu odovzdať svoje túžby, očakávania a nádeje. Daj mu taký život, aký žiješ, a dovoľ mu, aby ťa premieňal. Neboj sa odhodiť všetko, čo len vyzerá ako šťastie. Stačí, ak budeš chcieť, a Ježiš ti daruje radosť zo života v plnosti.

Ak si vyberieš Ježiša a rozhodneš sa pre prevratný život podľa evanjelia, nebudeš v tom sám/sama. Tisíce mladých ľudí ako ty zverilo svoj život Ježišovi a vstúpili do Hnutia čistých sŕdc. Prijali pozvanie žiť každý deň v čistote srdca a na tejto ceste nie sú sami: kráčajú s Ježišom, ktorý svojím zmŕtvychvstaním zvíťazil nad všetkým zlom. Aj ty môžeš objaviť radosť zo života s Ježišom! Ak mu chceš odovzdať svoj život a vstúpiť do Hnutia čistých sŕdc, vyznaj mu úprimne svoje hriechy vo sviatosti zmierenia, prijmi ho v Oltárnej sviatosti a pomodli sa nasledujúcu Modlitbu zasvätenia:

Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ láskou, ktorá dvíha z najväčších pádov a lieči najbolestivejšie rany. Zasväcujem ti, Pane, svoju pamäť, rozum, vôľu, dušu a telo spolu so svojou sexualitou.

Sľubujem ti nezačínať sexuálny život do prijatia sviatosti manželstva. Nebudem čítať, kupovať ani si prezerať časopisy, knihy, programy a filmy s pornografickým obsahom. (Dievčatá môžu dodať: Budem sa slušne obliekať a nijako nebudem u iných vzbudzovať žiadostivé myšlienky alebo túžby.) Sľubujem stretávať sa s tebou každý deň pri modlitbe, pri čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a na adorácii Najsvätejšej sviatosti. Budem pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepodliehať znechuteniu a okamžite vstávať z každého hriechu.

Pane Ježišu, uč ma systematickej práci na sebe. Prosím ťa o schopnosť ovládať svoje sexuálne vzruchy a pocity. Prosím ťa o odvahu každý deň kráčať proti prúdu, aby som nikdy nebral(a) drogy a vyhýbal(a) sa všetkému, čo vytvára závislosť, predovšetkým alkoholu a cigaretám. Uč ma konať tak, aby najdôležitejšia v mojom živote bola láska.

Panna Mária, moja Matka, veď ma po cestách viery k samému prameňu lásky, k Ježišovi. Podľa príkladu blahoslaveného Jána Pavla II. túžim sa ti úplne zasvätiť: „Celý tvoj(celá tvoja), Mária!“ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu sa celý(á) zverujem so všetkým, čím som, každý svoj krok, každú chvíľu svojho života. Blahoslavená Karolína, vyprosuj mi dar čistého srdca. Amen!

Informuj nás, prosím, o tvojom vstupe do Hnutia a pošli nám na adresu redakcie svoje meno, priezvisko, presnú adresu, e-mail, dátum narodenia a vstupu do HČS, aby sme ťa mohli zapísať do Knihy čistých sŕdc a poslať ti osobitné požehnanie. Každý deň obnovuj svoje zasvätenie. Pozývaj Ježiša do svojho života, aby mohol v ňom konať, aby ťa mohol premieňať. A ak padneš, čím skôr vstaň. Vracaj sa k tomu, ktorý na teba čaká vo sviatosti zmierenia, pretože ti chce preukázať lásku a chce ti odpustiť tvoje hriechy.

Usiluj sa každý deň si konkrétne naplánovať, pričom by v tomto pláne mala byť zahrnutá aj modlitba, poriadna práca a oddych. Tak sa vyhneš neužitočnému strácaniu času, ktorý bol darovaný nielen tebe, ale aj druhým, pretože „čas je láska“.

Ak si už vstúpil do Hnutia čistých sŕdc, Ježiš ťa dnes vyzýva, aby si obnovil svoje zasvätenie, aby si mu ešte väčšmi dôveroval, ešte viac sa mu priblížil a začal na sebe pracovať s ešte väčším zanietením. S pomocou jeho milosti začni rozvíjať svoj duchovný život tým, že budeš objavovať nekonečné bohatstvo v každodennej účasti na svätej omši. Dovoľ Ježišovi, aby liečil rany tvojho srdca v pravidelnej svätej spovedi. Adoráciou Najsvätejšej sviatosti mu dovoľ , aby v tebe a cez teba konal. Vo všetkých udalostiach objavuj Božiu prítomnosť a deľ sa o jeho lásku s blížnymi tým, že budeš vydávať osobné svedectvo, pretože si bol poslaný(á), aby si hlásal(a) slová života, ktoré si dostal(a). Pán Ježiš ťa prosí, aby si o tom vydal(a) osobitné svedectvo tak, že ho napíšeš a pošleš na adresu redakcie.

P. M. Piotrowski Tchr

s redakčnou radouObjednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské