Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
V škole lásky
   

Autor: Svedectvo,
Milujte sa! 23/2011 → Hnutie čistých sŕdc

„Zdá sa mi, akoby Kristus každej, každému z vás šepkal: ‚Daj mi svoje srdce!... Očistím ho, posilním, nasmerujem ho na tých, ktorí ho potrebujú.‘“
(Ján Pavol II.)

Milovať znamená dávať sa ľuďom. Láska je vedomé rozhodnutie vôle vykročiť k druhému človeku, má teda ďaleko od inštinktu. Aby sme dokázali milovať, musíme sa zrieknuť mnohých vecí, predovšetkým seba, dávať zadarmo, milovať do konca. Zrieknutie sa seba je dlhodobá práca, je ťažká a vzrušujúca. Je prameňom vyrovnanosti, je tajomstvom šťastia. (...) Hľaďte častejšie na Ježiša Krista! On je človek, ktorý miloval najviac, najvedomejšie, najdobrovoľnejšie, úplne zadarmo! (...)

Nebojte sa! Ježiš neprišiel, aby odsúdil lásku, ale aby ju oslobodil od dvojznačnosti, od jej falošného významu. (...) Zdá sa mi, akoby Kristus každému, každej z vás šepkal: ‚Daj mi svoje srdce!... Očistím ho, posilním, nasmerujem ho na tých, ktorí ho potrebujú‘“ (...).

Tieto slová nám zanechal Ján Pavol II. Chceme ich žiť, dávať sa úplne Ježišovi v Hnutí čistých sŕdc – v klinike sŕdc a v škole lásky.

Uverejňujeme niekoľko ohlasov z fóra HČS

Magda

„V Hnutí čistých sŕdc som už vyše desať rokov. V tomto období som sa presvedčila, ako Boh v mojom živote mocne koná. Ježiš ma oslobodil od hriechu nečistoty. Liečil ma každodenným svätým prijímaním a častým pristupovaním k sviatosti zmierenia.

V súčasnosti pozorujem, ako ma Boh učí aplikovať jeho slová do života. Opíšem iba jednu z viacerých situácií. Bola som rozhádaná s jedným kamarátom, lomcovali mnou rôzne pocity vo vzťahu k nemu – hnev, zloba, odpor... Nevedela som si s tým rady. V tej situácii sa ku mne dostalo toto Božie slovo: ‚Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu‘ (Rim 15, 7). To mi dodalo silu vykročiť k nemu. Pochopila som, že napriek tomu, že sa mi zdalo, že si to ten chalan nezaslúži, mám ho mať rada... Tak ako Ježiš miluje mňa, aj keď si jeho lásku nezaslúžim...

Pochopila som, že Božia láska je vždy prvoradá a Ježiš chce, aby som ho nasledovala.“

Gregor

„‚Budem sa vyhýbať všetkému, čo spôsobuje závislosť...‘ Tento prísľub som sa rozhodol uskutočňovať konkrétnym pôstom. Napadlo mi to asi pred pol rokom. Nastúpil som do vlaku a automaticky som si založil slúchadlá. V tej chvíli som si uvedomil, že som nechcel počúvať nejakú hudbu, ale aj tak som ju počúval. Preto som sa rozhodol, že mp3-ka končí na nejaký čas na dne zásuvky. Dni išli, potom prišiel Advent, potom som požičal prehrávač svojmu dievčaťu, aby  počúvala zvukové nahrávky maturitných otázok. Ani si neviete predstaviť, aké príjemné bolo pre mňa počúvať hudbu po takom dlhom čase. Tento pôst priniesol aj ovocie –   viac sa som otvoril voči mojim priateľom, moja nálada nebola závislá od taktu či rytmu nejakej časti piesne.

Teraz som si dal niečo iné. Tento mesiac nejem sladkosti a nepijem alkohol. A čo mi to dáva? Teraz som pánom svojho tela ja, a nie moje chúťky. Cítim sa sám so sebou dobre. Vidím na sebe, že keď sa príliš ľahko oddávam rôznym chúťkam, moje svedomie je potom menej citlivé.“

Marta

„Musím priznať, že nie je pre mňa ľahké vypracovať si ideálnu metódu dodržiavania rozvrhu dňa. Začala som si však do svojho diára značiť najdôležitejšie povinnosti na každý deň. Do tohto plánu je zahrnutá aj modlitba a čítanie Svätého písma. Ak musím niečo urobiť, väčšinou si to očíslujem podľa toho, aké je to dôležité, napr. najskôr sa naučím ekonomiku, lebo mám skúšku, a až potom napríklad pošlem e-maily svojim známym.

Tiež sa na konci dňa snažím spätne zrekapitulovať, čo sa mi podarilo urobiť a na čom musím ešte popracovať. Hľadám tiež príčiny, prečo sa mi to niekedy nepodarí. Niekedy je to moja lenivosť či nesystematickosť môjho plánovania, ale inokedy chcem napríklad pomôcť kamarátke s učením, preto potom neurobím v naplánovanom čase alebo dni to, čo som chcela.“Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské