Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Svätá Rita – patrónka manželov v ťažkých a bezvýchodiskových situáciách
   

Autor: Svedectvo,
Milujte sa! 23/2011 → V kruhu rodiny

Chcem vám povedať o svätici, ktorú možno nepoznáte – Rite z Cascia, Talianke. Práve jej orodovaniu vďačím za záchranu môjho manželstva, mojej manželskej lásky a rodinnému šťastiu. Boli totiž časy, keď som už v tuneli môjho života nevidela svetielko nádeje.

Som vydatá 21 rokov, mám štyri deti a oddaného, verného manžela. Sama som mu bola verná až do chvíle, kým som sa pred 6 rokmi nezoznámila s manželom mojej kamarátky. Padli sme si do oka, zaľúbili sa do seba. Kedysi som si myslela, že mňa sa niečo také nikdy nebude týkať, že ma to nepostretne, ale Pán ma podrobil skúške... Stalo sa to presne tak, ako sa píše v Biblii: „Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať“ (Prvý list Korinťanom 10, 12 – 13).

Chcela som vytrvať pri manželovi a deťoch, ale moje srdce a myseľ boli stále pri tom druhom. Bola som ako omámená. Aj keď som telesne manžela nezradila, duchovne som mu bola neverná. Bola som šťastná a nešťastná zároveň. Mala som strašné výčitky svedomia.

Ubližovala som svojmu mužovi a kamarátke; sama som tiež trpela, keď som sa stretávala s jej mužom.

Svätú Ritu, pravú ruku svätého Pátra Pia, ktorý je môj obľúbený svätý, poznám už osem rokov. Cítila som, že musím prosiť o pomoc ju, svätú ženu: manželku, vdovu, matku dvoch synov, mníšku augustiniánku, patrónku v bezvýchodiskových a beznádejných situá­ciách, lebo ja som nevidela riešenie. Takže zaľúbenosť nie vždy privádza k šťastiu...

Začala som sa teda modliť za riešenie tejto ťažkej situácie. Opakovala som neustále: „Svätá Rita, pomôž!“ S celou rodinou sme išli do jej svätyne v Novom Sączi. Bez prestania som sa modlila. 

Po pol roku mi „on“ povedal, že ho „už nepriťahujem“ – to bol úspech! Presne to bol cieľ mojich modlitieb – zachrániť jeho manželstvo (má dve deti). Bola som vypočutá!

Moja radosť bola ohromná. Ale boj o moje manželstvo trval naďalej – až po troch rokoch sa vytratila vášeň a túžba po tom druhom a ja som sa mohla duchom i srdcom vrátiť k môjmu mužovi.

Úplne sa to vytratilo až v tomto roku, keď som išla na ďakovnú púť k relikviám svätej Rity do Nového Sącza.

Viem, cítim a som presvedčená, že jej orodovanie, jej pomoc spôsobili to, čo sa zdalo nemožné. Znovu som sa zaľúbila do svojho manžela; túžim po ňom a chcem zostať s ním do konca života nie z povinnosti, ale z lásky k nemu. Mám pocit, akoby som opäť stála so svojím mužom pred oltárom a ešte raz si ho vybrala vedome a s radosťou.

Každý deň tiež cítim starostlivosť a pozorný pohľad svätej Rity. Na jej orodovanie ma Boh vyslyšal a vyriešil môj problém: vrátila sa láska, ktorej už nebolo. To, čo je ľudsky nemožné, stalo sa možné. Nie sú to klamstvá, presvedčte sa sami! Začnite sa modliť k nej a ona vám pomôže vo všetkom, čo je v súlade s Božou vôľou. Je potrebné byť trpezlivý, pretože človek sa musí vnútorne premeniť, aby mu mohla byť udelená milosť, o ktorú prosí. U mňa to boli štyri roky. Ale stálo za to čakať!!!

Dnes som už iná žena. Som šťastná, vnútorne slobodná a s vďakou chválim Boha celým svojím životom.

Marianna

Modlitba za vyprosenie milostí v beznádejných situáciách na orodovanie svätej Rity

Bože, ty vo svojej láske a milosti dovoľuješ svätej Rite orodovať za nás v najťažších situáciách nášho života. Pred tebou si kľakám, drahý Otče, lebo sa nachádzam v takejto situácii, a spolu so svätou Ritou prosím o tvoju milosť.

Svätá Rita, počas života na zemi si zakúsila, čo je to utrpenie, ťažkosti a bremeno starostí. Vieš, aké ťažké je niesť každodenný kríž zodpovednosti, strachu o najbližších, nedorozumenia a samoty. Preto pros so mnou, svätá Rita, o silu pri nesení môjho kríža s Kristom. A ak je to v súlade s Božou vôľou, vypros mi milosť, za ktorú dnes obzvlášť prosím, aby som s vďakou a chválou spolu s tebou zveleboval(a) nekonečné Božie milosrdenstvo. Amen.

(Text modlitby podľa M. Majdan: Svätá Rita, PROMIC, Varšava 2008)

Povzbudzujeme všetkých, ktorí prežívajú manželskú krízu, aby vstúpili do Hnutia verných sŕdc. Do tohto hnutia môže vstúpiť každý, kto chce zachovať vernosť sviatosti manželstva bez ohľadu na problémy a ťažkosti, dokonca aj v prípade nevery manžela/manželky. Potrebné je úprimné rozhodnutie zachovať manželskú vernosť a vernosť Cirkvi, vyznanie hriechov vo sviatosti zmierenia, prijatie Eucharistie a zverenie sa Ježišovi slovami Modlitby zasvätenia sa v Hnutí verných sŕdc:

Modlitba zasvätenia sa v Hnutí verných sŕdc

Pane Ježišu, zverujem ti naše manželstvo. Ďakujem ti, že si nás spojil, že si môžeme byť pre seba navzájom darom a že si upevnil náš vzťah sviatosťou manželstva. Avšak v tejto chvíli naše manželstvo potrebuje uzdravenie.

Dávam ti, Pane, seba, svoju pamäť, rozum, dušu i telo. Prosím, nauč ma milovať manželku/manžela a deti tou láskou, ktorej prameňom si ty.

Pane Ježišu Kriste, daj nám obom čisté srdcia podľa tvojho srdca. Daj, aby som vytrval(a) vo vernosti v tejto ťažkej situácii. Prosím ťa o milosť, aby som mohol (mohla) odpustiť svojej manželke/svojmu manželovi všetky zranenia a krivdy, aby som nestrácal(a) nádej na uzmierenie (v prípade oddelenia či rozvodu).

Očisti moje myšlienky, aby som vytrval(a) vo vernosti a láske. Nech mi pritom pomáha každodenná modlitba – ruženec a korunka k Božiemu milosrdenstvu, účasť sa na svätej omši a časté sväté prijímanie. Sľubujem, že vyznám každý svoj ťažký hriech vo sviatosti zmierenia. Daj, aby som sa stále presviedčal(a) o milosti pochádzajúcej zo sviatosti manželstva.

Pane Ježišu, ty si jediným Pánom v mojom živote. Nauč ma, ako mám ovládať svoje sexuálne túžby a emócie, aby moja láska k manželke/manželovi bola vytrvalá a verná až do smrti. Očisťuj moju lásku od všetkého egoizmu, aby som vždy dokázal(a) odpustiť, nezotrvával(a) v hneve a vytrvalo sa modlil(a).

Sľubujem, že nikdy nebudem kupovať, čítať a pozerať pornografické časopisy, programy ani filmy, aby som si zachoval(a) čisté srdca. Prosím ťa, Pane, o pomoc, aby som sa dokázal(a) strániť všetkého, čo spôsobuje závislosť, neslobodu a čo je zlé.

Mária, Matka moja, veď ma po ceste viery k jedinému prameňu lásky v našom manželstve – k Ježišovi, aby som mu vždy dôveroval(a) a veril(a).

Amen.

Prosíme vás, aby ste nás informovali o vašom vstupe do Hnutia verných sŕdc. Pošleme vám osobitné požehnanie a vpíšeme vás do Knihy verných sŕdc. Zahŕňame vás do svojich modlitieb!

Redakcia Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské