Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Poďte ku mne a ja vás posilním...
   

Autor: Svedectvo,
Milujte sa! 24/2011 → Hnutie čistých sŕdc

Podobne ako mnohí autori svedectiev aj ja bojujem s hriechmi proti čistote. Spočiatku som sa snažila oklamať svoje svedomie a navrávala som si, že masturbácia nie je zlá. Ale keď som si prečítala váš časopis, rozhodla som sa, že poslúchnem hlas svojho srdca. Nestalo sa to však hneď. Cítila som, že potrebujem spoveď, ale zároveň som sa jej veľmi bála. Prosila som o silu a nakoniec sa mi podarilo vyznať tento hriech. Pocítila som úžasné uvoľnenie, radosť a vnútornú slobodu. Krátko pred touto prelomovou spoveďou som sa začala každý deň modliť ruženec. Bolo to zvláštne, pretože predtým som to nerobievala. Moja viera sa začala postupne prehlbovať, hoci ešte stále v nej niečo chýbalo.

Po niekoľkých mesiacoch som opäť upadla do hriechu nečistoty. Mala som časté depresívne stavy, strach a občas aj samovražedné myšlienky. Spomínam si na chvíľu úplného zúfalstva, keď som sa cítila úplne bezmocná a nechcelo sa mi žiť, pretože som si nedokázala predstaviť svoju budúcnosť...

V tomto stave mi napadla myšlienka, aby som sa obrátila na Krista. Plakala som a prosila som ho, aby ma zachránil, pretože to sama nedokážem. Bola to prelomová chvíľa môjho života.

Keď som uvažovala o minulosti, uvedomila som si, že všetko sa začalo rúcať preto, že moja viera nestála na pevnom základe – na Ježišovi Kristovi. V skutočnosti som sa v boji proti hriechu nečistoty a strachu spoliehala na vlastné sily a na svoju zdanlivú silnú vôľu, a nie na Kristovu moc. On ma neopustil a vyviedol ma z tohto stavu. Vnímala som jeho prítomnosť viac než kedykoľvek predtým.

Začala som nanovo budovať svoju vieru, ale už na Ježišovi a s ním. V tomto ťažkom období bolo dôležité, že som uverila, že Kristus je skutočne prítomný v Eucharistii. Mala som hlbokú potrebu byť na svätej omši aj cez týždeň. Svätú omšu som začala prežívať ako stretnutie s Bohom, čiže ako výsadu, a nie ako povinnosť. Keď som prijímala Ježiša v Eucharistii, cítila som radosť a pokoj. Prestali ma trápiť samovražedné myšlienky. Začala som čítať Sväté písmo. V súčasnosti sa v myšlienkach často vraciam k Ježišovým slovám z Evanjelia podľa svätého Matúša: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (11, 28).

Od chvíle svojho obrátenia som sa začala modliť ruženec a táto modlitba ma odvtedy sprevádza každý deň. Zohrala a naďalej zohráva významnú úlohu v mojom živote. Presvedčila som sa, že Panna Mária nás naozaj vedie k Bohu. Som hlboko presvedčená, že keby som sa nemodlila ruženec, nevrátila by som sa tak rýchlo na správnu cestu a nemala by som silu vytrvať na nej.

Vo svojom živote cítim Božiu starostlivosť. Nechcem žiť ďaleko od Boha, akoby neexistoval, ale veľmi túžim, aby Boh bol vždy na prvom mieste. Verím, že Boh je pri mne, hoci jeho prítomnosť niekedy necítim.

Odkedy som Ježišovi dovolila, aby vstúpil do môjho života, som nový človek. On zmenil môj život a môj pohľad na svet. Aj napriek tomu, že mám starosti a problémy a občas mi napadajú staré myšlienky, viem, že s Ježišovou pomocou vytrvám aj v ťažších chvíľach.

Vnímam, že Boh pôsobí vo mne. Vďaka tomu sa postupne mení napríklad môj postoj k sviatosti zmierenia (menej sa bojím). Je úžasné stretnúť Ježiša. On môže zmeniť život každého z vás, ak mu to dovolíte.

Samozrejme, že si uvedomujem, že povedať Ježišovi „áno“ a odovzdať sa do Božej vôle môže byť náročné. Aj ja som sa kedysi bála, že niečo stratím, ak dovolím Ježišovi riadiť môj život. Ale svoje rozhodnutie ani trochu neľutujem: odkedy je Ježiš Pánom môjho života, môj život sa výrazne zlepšil a prežívam ho vedomejšie. Pán ma oslobodil od hriechu nečistoty.

„Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará“ (Ž 37, 5). Aleluja!

AnkaObjednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské