Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Vzala som na seba riziko
   

Autor: Svedectvo,
Milujte sa! 25/2011 → Hnutie čistých sŕdc

Od chvíle, kedy som sa rozhodla vstúpiť do Hnutia čistých sŕdc a žiť v čistote, uplynuli už štyri mesiace. Dlho som váhala, či to mám urobiť, pretože – napriek tomu, že som vždy chcela žiť v priateľstve s Ježišom – som mala pochybnosti. Bála som sa, že to nezvládnem, že si nenájdem čas na modlitbu, čítanie Svätého písma a pod.

Viem, že mojou hlavnou chybou je lenivosť, ktorá bola príčinou toho, že som často nedodržala to, čo som sľúbila. Mnoho ráz som sa snažila polepšiť, ale všetky moje spovede vyzerali rovnako: stále tie isté hriechy, zanedbania... Veľmi ľahko upadám do rutiny, ktorá ma oberá o túžbu byť lepšou a o horlivosť pracovať na sebe. Preto som dlho váhala, či mám urobiť tento krok. Nechcela som totiž, aby sa takýto vážny záväzok premenil len na prázdne slová.

Ideál života v čistote mi bol vždy veľmi blízky. Viem, že len skrze život v čistote sa dá dosiahnuť opravdivé šťastie a sloboda, že len takto bude môj život plnohodnotný, uchránim sa od egoizmu a vyhnem sa zotročeniu, ktoré je dôsledkom nečistoty. Len čistota pomáha nájsť opravdivý zmysel lásky a učí byť zodpovedným. Preto som sa rozhodla vziať na seba riziko a sľúbila som, že budem zachovávať všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo vstupu do Hnutia čistých sŕdc. Cítila som, že chcem zmeniť svoj doterajší život, a preto som opäť začala premáhať svoje slabosti.

Každý deň sa snažím začať tak, že sa odovzdám Ježišovi a Panne Márii. Vďaka HČS som našla skutočný zmysel modlitby. Až teraz viem, aká je v nej sila, ako veľmi mi pomáha pri prekonávaní ťažkostí. Modlitba je pre mňa osobným stretnutím s Ježišom. Viem, že on je so mnou, a toto je prameňom mojej sily pri plnení každodenných povinností.

Po vstupe do HČS som začala pravidelne čítať Sväté písmo. Predtým som ho čítala len občas. Pochopila som, že skrze čítanie Svätého písma je možné spoznať Boha, pochopiť jeho plán a presvedčiť sa o jeho vytrvalej láske. Uvedomila som si, že viera bez skutkov nestojí zaveľa. Nestačia len sľuby, ale treba ich potvrdiť skutkami.

Členstvo v Hnutí čistých sŕdc ma motivuje aj k pravidelnej spovedi. Je to pre mňa veľmi dôležité, pretože aj teraz, keď si zvykám na nový študentský život, občas prežívam chvíle znechutenia a zanedbania. Každá spoveď je pre mňa silným zážitkom. Vďaka sviatosti zmierenia sa môžem dôstojne a plne zúčastňovať na svätej omši.

Pochopila som, prečo moje predchádzajúce pokusy pracovať na sebe prinášali slabé výsledky, prečo som veľmi rýchlo podliehala znechuteniu. Bolo to preto, lebo som sa príliš spoliehala na seba a moja viera bola príliš povrchná. Nato, aby sme boli lepšími ľuďmi, musíme spolupracovať s Ježišom. Odovzdajme mu svoje pochybnosti a ťažkosti a on nám iste pomôže, aby sme ich prekonali a dokázali sa zodpovedne rozhodovať. Niekedy to robí prostredníctvom iných ľudí, ktorých stretneme na svojej životnej ceste. Ježiš nad nami stále bdie. Umením je otvoriť sa na jeho pôsobenie a bojovať proti svojmu egoizmu. Snažím sa žiť podľa desiatich pravidiel ABC Kruciáty lásky.

Modlím sa za všetkých členov HČS, aby boli verní tomu, čo sľúbili Ježišovi Kristovi. Prosím, modlite sa aj za mňa, aby som vytrvala v tom, čo som sľúbila, a aby som našla človeka, ktorý bude chcieť zachovávať predmanželskú čistotu a byť verný Ježišovi rovnako ako ja.

Justína (19 rokov)Objednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské