Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
„Každá milosť prichádza cez modlitbu“ (Denníček 146)
   

Autor: św. Faustyna Kowalska,
Milujte sa! 27/2012 → Božie milosrdenstvo

Milujte sa!„Duša sa do každého boja vyzbrojuje modlitbou. Nech sa nachádza v akomkoľvek stave, má sa modliť. Musí sa modliť duša čistá a pekná, lebo inak by stratila svoju krásu. Musí sa modliť duša, ktorá sa usiluje o čistotu, lebo inak by ju nedosiahla. Musí sa modliť duša, ktorá sa práve obrátila, lebo inak by opäť upadla. Musí sa modliť duša hriešna, ponorená do hriechov, aby sa mohla zodvihnúť. Niet duše, ktorá by sa nemusela modliť, lebo každá milosť prichádza cez modlitbu“ (Denníček 146).

„Pán mi povedal: ,Strata každej duše ma ponára do smrteľného smútku. Vždy ma potešíš, keď sa modlíš za hriešnikov. Najmilšia modlitba pre mňa je modlitba za obrátenie hriešnych duší. Vedz, dcéra moja, že tá modlitba je vždy vyslyšaná‘“ (Denníček 1397).

„Dcéra moja, daj mi duše, vedz, že tvojou úlohou je získavať mi duše modlitbou aobetou, povzbudzovaním kdôvere vmoje milosrdenstvo“ (Denníček 1690).

„Dcéra moja, chcem ťa poučiť, ako máš zachraňovať duše obetou amodlitbou. Modlitbou autrpením zachrániš viac duší ako misionár samotným učením a kázaním“ (Denníček 1767).

„Vedz, že milosť večného spasenia niektorých duší vposlednej chvíli závisí od tvojej modlitby. Ty poznáš priepasť môjho milosrdenstva, tak čerpaj zneho pre seba azvlášť pre úbohých hriešnikov. Skôr by sa pominulo nebo izem, než by dôverujúcu dušu nezahrnulo moje milosrdenstvo“ (Denníček 1777).

„Túžim, aby si hlbšie poznala moju lásku, ktorou horí moje srdce kdušiam. Pochopíš to, keď budeš rozjímať o mojom umučení. Vzývaj moje milosrdenstvo pre hriešnikov. Túžim po ich spáse. Ak sa so skrúšeným srdcom asvierou pomodlíš za nejakého hriešnika nasledovnú modlitbu, dám mu milosť obrátenia. Modlitba znie: Ó, krv avoda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytryskla pre nás zJežišovho srdca,dôverujemti“ (Denníček 186 – 187).

„Ježišu môj, hľa, teraz sa budem snažiť o česť a chválu tvojho mena. Budem bojovať až do dňa, v ktorom mi sám povieš: Dosť. Každej duši, ktorú si mi, Ježišu, zveril, sa budem snažiť pomáhať modlitbou a obetou, aby v nej mohla pôsobiť tvoja milosť. Ó, veľký milovník duší, Ježišu môj, ďakujem ti za veľkú dôveru, že si ráčil dať do našej opatery tieto duše. Dni plné monotónnej práce a všednosti, vôbec nie ste pre mňa také jednotvárne, lebo každý okamih mi prináša nové milosti a príležitosť konať dobro“ (Denníček 245).

Vybral a spracoval Sebastian BednarowiczObjednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské