Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Dobré rozhodnutia
   

Autor: Svedectvo,
Milujte sa! 29/2012 → Hnutie čistých sŕdc manželstiev

Milujte sa!V jedno veľmi chladné zimné ráno sme sa spolu s deťmi zúčastnili na svätej omši v starobylom kostole. Po prijatí Eucharistie sme svoj spoločný život, našu rodinu, manželstvo, sexualitu a túžbu žiť v manželskej čistote zasvätili Ježišovi. A potom sme jemu aj sebe navzájom sľúbili, že prijmeme každý nový, počatý život. Urobili sme to, lebo chceme dosiahnuť svätosť. V ten istý deň, ale trochu neskôr sme zašli do nášho farského kostola na poklonu Najsvätejšej sviatosti, kde sme spoločne prečítali Modlitbu zasvätenia Hnutia čistých sŕdc manželov. Svoju manželskú čistotu sme odovzdali Ježišovi a poprosili sme ho o požehnanie.

Zoznámili sme sa v prvý deň púte do Čenstochovej a vzali sme sa po piatich rokoch známosti. Bol to dobrý a krásny čas, počas ktorého sme sa učili milovať. Boli sme a aj naďalej sme jeden pre druhého prvým a jediným životným partnerom. Naša láska sa rozvíjala veľmi pomaly: dlho sme čakali na prvé objatie, na prvý bozk – naučili sme sa jeden na druhého čakať. Vždy som chcela vytrvať v čistote až do svadby – bolo to pre mňa dôležité. On si moje rozhodnutie vážil, hoci neskrýval, že jemu na tom nezáleží. Viem, že u muža je túžba po sexuálnom spolužití pred svadbou veľmi silná. Vtedy som si uvedomila, že ani takýto dobrý a nábožný chlapec nedokáže ovládnuť mužskú žiadostivosť, a pochopila som, ako veľa závisí od postoja dievčaťa.Modlievali sme sa spolu a hoci zachovanie predmanželskej čistoty nebolo ľahké, vytrvali sme.

V ťažkých chvíľach som vzývala svätú Máriu Gorettiovú, pretože v tom čase sa mi vďaka Božej prozreteľnosti dostala do rúk kniha o nej. O tom, aké dôležité a užitočné to bolo pre náš vzťah, sa presviedčame každý deň. Dodnes si ďakujeme za dar vytrvania v čistote, pretože vidíme, ako veľmi táto sféra prežaruje celý náš manželský život a ako sa prenáša na naše deti.

Je to nádherný pocit stáť na svadobnom koberci s pocitom slobody. Takisto sme si sľúbili, že nikdy nebudeme používať antikoncepčné prostriedky. Aj z tohto dôvodu sme sa prihlásili na štúdium rodinného života, kde sme sa naučili rozoznávať spoločnú manželskú plodnosť. Pán Boh nám podaroval tri chcené, milované, vyprosené a naplánované deti.

V priebehu 20 rokov nášho manželstva sme nikdy nepoužívali nijaké antikoncepčné tabletky, prezervatívy a pod. A možno práve preto stále čakáme jeden na druhého, stále sa navzájom milujeme, a to oveľa viac než v deň svadby, túžime jeden po druhom, naša láska je stále svieža a krásna, jeden pre druhého zostávame príťažliví a chceme byť spolu. Milujeme sa, vážime si jeden druhého a medzi nami panuje priateľstvo. Neprestávame ďakovať Bohu za to, že môžeme byť jeden pre druhého darom.

Používanie prirodzených metód plánovania rodičovstva nám dáva slobodu a umožňuje nám navzájom sa prijímať. Takisto nám to umožňuje zakúsiť nádherný pocit otvorenosti na nový život, a to aj vtedy, ak ho neplánujeme. Vďaka tomu nový život vnímame ako dar od samotného Boha. Prirodzené metódy, ktoré používame, nás spájajú, zbližujú a sú zdrojom nášho šťastia.

Samozrejme, že v našom spoločnom živote sú aj hádky a búrky – ako všade, predovšetkým ohľadom výchovy detí, ale cítime silu sviatosti manželstva, ktorú sa snažíme obnovovať. Od obdobia nášho spoločného chodenia sa spolu modlíme – najskôr sme sa modlievali len my dvaja, teraz sa modlíme aj s deťmi. Prežili sme spolu veľa kríz a ťažkých rokov, keď sme sa nedokázali dohodnúť. Ale všetko sme odovzdali Bohu a zvíťazila láska. Dnes za to ďakujeme Bohu.

Je nádherný pocit mať toľké roky oporu vo svojom manželovi a zostať verná svojmu rozhodnutiu.

Sme presvedčení, že bez predmanželskej čistoty by nám nebolo spolu tak dobre. Žiaľ, ešte počas chodenia sme sa pod vplyvom hlúpeho filmu naučili isté gestá, ktoré doteraz nedokážeme vykoreniť z nášho vzťahu, hoci sa o to snažíme. Stále sa vracajú ako bumerang...

Myslím si, že dnešná televízia, kino a internet podporujú vznik istých postojov, ktoré sa neskôr ťažko odstraňujú. Nie je ľahké zbaviť sa istých obrazov, ktoré sme v minulosti videli... Preto sme sa rozhodli, že nebudeme pozerať televíziu, vďaka čomu máme viac času byť spolu.

Z celého srdca ďakujeme Bohu za každý deň, ktorý sme prežili spolu, a za to, že robí zázraky v našom živote. Považujeme za zázrak, že po vyše desiatich rokoch hľadania sme sa dostali do spoločenstva Domácej cirkvi, kde sme našli ľudí, ktorí sa za nás modlia. Je pre nás zázrak, že po vyše 20 rokoch manželstva nám Boh daroval vymodlený a vytúžený dom, hoci nevieme, ako splatíme pôžičky, ale to nás ešte väčšmi pobáda k tomu, aby sme úplne dôverovali Bohu a príhovoru svätých, pretože „čo máš, čo by si nedostal?“...  Zázrakom je pre nás každý deň pozemského života, pretože tento svet je len zastávka na ceste, ktorá vedie do večnosti, do večného života s Ježišom... Zázrakom je pre nás aj vytrvanie vo vzájomnej láske a vernosti.

Bojíme sa o naše deti, pretože záplava pornografie je dnes veľmi veľká a všadeprítomná, ale dôverujeme, že Boh pošle svojho anjela a ochráni ich pred zlom tohto sveta.

Ďakujem vám za tento časopis, že sa venujete dnes nepopulárnym témam. Nech vás Pán Boh požehnáva!

manželiaObjednaj

Ak máte záujem o stiahnutie časopisu vo formáte PDF

  • Prihlás sa, ak už si registrovaný a časopis odoberáš
  • Objednaj, ak ešte nie si registrovaný


The above article was published with permission from Milujte sa! in February 2018.

Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské