Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Nezosmilníš
   

Autor: Redakcia,
Milujte sa! 62/2019 → Hnutie čistých sŕdc

Milujte sa!Nezosmilníš Najtragickejším dôsledkom notorického porušovania Božieho prikázania „nezosmilníš“ je zničenie vzťahu s Bohom, odovzdanie sa do diablovej moci a erotománia.

Nezosmilníš

Permanentné porušovanie Božieho prikázania „nezosmilníš“ vedie k erotománii, čiže k zotročeniu na duchovnej, psychickej a telesnej úrovni. Dlhoročný vedecký výskum potvrdil, že u erotomanov dochádza k zmenám vo fungovaní mozgu a centrálnej nervovej sústavy.

Je teda zrejmé, prečo Pán Boh kladie veľké nároky na sexuálnu sféru. Jediným skutočným odborníkom v tejto oblasti je totiž Stvoriteľ, ktorý sex mimo sviatostného manželstva považuje za smrteľný hriech, čiže najväčšiu duchovnú tragédiu. Sexuálne spolužitie nie je len zdrojom rozkoše, ale zasahuje človeka na najhlbšej duchovnej úrovni. Pán Boh chce, aby išlo o posvätný úkon, hodný večnosti, ako napísal svätý Pavol VI. Pri tomto najintímnejšom úkone sa majú manželia spojením tiel a duší duchovne zjednotiť v Kristovi, prítomnom v ich sviatostnom manželstve a mať účasť na živote a láske Najsvätejšej Trojice. Podľa Božieho plánu ide o sväté znamenie sviatosti manželstva. Len vo sviatostnom manželstve je sexuálne spolužitie zdrojom posvätenia a požehnania manželov. Vtedy ich spolužitie vyjadruje opravdivú lásku: „Milujem ťa a chcem tvoje dobro, navždy sa ti odovzdávam v Kristovi a navždy beriem zodpovednosť za teba a za naše deti, plod našej a Božej lásky.“ Toto je podstata sviatosti manželstva, ktoré musí byť vzhľadom na samotnú povahu lásky nerozlučné, pretože „láska nikdy nezanikne“ (1 Kor 13, 8). Porušovanie Božích prikázaní v tejto oblasti sa obráti proti človeku, ktorý takto v sebe zabíja lásku a dobrovoľne sa odovzdáva do otroctva hriechu a diabla. Neexistuje bezpečný a šťastný sex mimo sviatostného manželstva, pretože nie je možné vyhnúť sa ničivým a zotročujúcim dôsledkom hriechov nečistoty.

»Prečítajte si viac:
Obchod PDF: https://pdf.milujciesie.org.pl/sk/
Predplatné: milujtesa.org/#dar

The above article was published with permission from Milujte sa! in October 2020.
Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské