Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Zázračný pôvod Koránu
   

Autor: Bartłomiej Grysa,
Milujte sa! 62/2019 → Islam

Milujte sa!V súčasnosti žije na svete viac ako 1,6 miliardy moslimov. Mnohí z nich poznajú deformovaný obraz kresťanstva, ktorý predstavuje Korán, ktorý je pre nich Božím slovom. A keď Božím – tak dokonalým a neomylným. Je to však naozaj tak?

Zázračný pôvod Koránu

V úvode knihy Czy Koran jest słowem Bożym? kňaz Zakaria Butros píše: „V priebehu storočí vymyli moslimskí teológovia moslimom mozog a teraz pomocou množstva pojmov, spomedzi ktorých najslávnejším je ,mnohoaspektová zázračnosť Koránu‘, znovu programujú ich mysle dôkazmi o tom, že Korán údajne zjavil Boh. Faktom však zostáva, že spomenutá ,zázračnosť Koránu‘ je len veľká ilúzia, ktorá sa udržiava zakrývaním lingvistických, vedeckých, historických, geografických a ďalších omylov Koránu.“

Zázračný pôvod Koránu?

„Zázračnosť Koránu“ (arab. i’džaz Al- -Kur’an) je idea, v ktorú veril aj Rašid Al-Maghribi. Tento Maročan vyrástol v nábožnej moslimskej rodine, v ktorej starý otec aj otec boli imámovia, a už od detstva poznal naspamäť Korán a mnohé hadísy (výroky pripisované Mohamedovi). Určite by aj on sám bol moslimským duchovným, keby raz nepočul kresťanské rozhlasové vysielanie, ktoré ho podnietilo k listovej diskusii so zamestnancami spomenutej rozhlasovej stanice. Počas tejto korešpondencie a čítania Biblie, ktorú od reportérov dostal, sa v ňom prebudil záujem o Krista a obdiv voči nemu. Po štyroch rokoch štúdia kresťanstva, keď ako najväčšiu prekážku vnímal práve spomenutý zázračný pôvod Koránu, nakoniec vyznal Ježiša Krista ako Božieho Syna, Pána a Spasiteľa svojho života. Nasledujúcich 15 rokov potajomky evanjelizoval v Maroku, a keď to bolo už príliš nebezpečné, musel opustiť svoju vlasť, aby si zachránil život. V súčasnosti žije v Spojených štátoch amerických a aktívne sa venuje evanjelizácii moslimov prostredníctvom televíznych programov. Jeho relácie priťahujú milióny televíznych divákov z celého sveta. Práca evanjelizátorov ako Rašid, otec Zakaria Butros, brat Ahmed alebo kňaz Guy Pagès prináša skvelé výsledky: v posledných rokoch milióny moslimov zanechali islam, za čo im neraz hrozila smrť.

Najväčším prekvapením je fakt, že samotný výraz „korán“ nie je arabského pôvodu.

Pozrime sa teraz na údajný „zázračný pôvod Koránu“ z lingvistického hľadiska. Ak chceme pochopiť, prečo je arabčina pre islam taká dôležitá, musíme vedieť, že v Koráne, v súre 16:103 sa píše, že „arabský jazyk je zjavný“. Podľa moslimov je teda arabčina jazyk, ktorým sa bude hovoriť v nebi. Pre kresťanov nie je dôležité, v akej reči čítajú Bibliu alebo v akom jazyku sa modlia. Zato islam vymedzuje, že moslimovia sa majú modliť a čítať Korán len po arabsky. A keďže Korán bol napísaný v arabčine, moslimská teológia tvrdí, že sa nachádza v siedmom nebi, z čoho vyplýva, že v ňom niet nijakého omylu.

Sýrsko-aramejský apokryf?

V roku 2000 uverejnil nemecký orientalista s pseudonymom Christoph Luxenberg prácu Die Syro-Aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache (Sýrsko- -aramejské čítanie Koránu: príspevok k rozšifrovaniu jazyka Koránu). Podľa tohto autora Korán nevznikol v čistej arabčine, ale bol napísaný v jazyku, ktorý je spojením sýrsko-aramejčiny a arabských dialektov používaných na Arabskom polostrove, zvlášť dialektu Kurajšitov z Mekky, spomedzi ktorých pochádzal Mohamed. Píše: „Ako tradične prvú knihu napísanú v arabčine považujú používatelia arabčiny Korán, ktorý je pre nich základom literárnej arabčiny a východiskovým bodom arabskej kultúry… Ba čo viac, moslimská teológia tvrdí, že jeho obsahom je večné Božie slovo zjavené v arabčine“ (Die Syro-Aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache, s. 13). A samozrejme, že sa predpokladá, že „večné Božie slovo“ neobsahuje nijaké chyby a že neprevzalo nič z iných jazykov, keďže je prototypom a základom arabčiny. Ide však o veľký omyl!

„Evanjelizácia nie je akási dobrovoľná záležitosť. Evanjelizácia je hlavnou úlohou Cirkvi, ktorú jej zveril Ježiš.“ (Joseph Fadelle)

Stĺpy islamu

Profesor W. P. Turek vymenúva v istom článku až 168 výrazov použitých v Koráne, ktoré sú cudzieho pôvodu. Stačí uviesť len niekoľko príkladov.

Najväčším prekvapením je fakt, že samotný výraz „korán“ nie je arabského pôvodu. Podľa súr 12:2 („My sme ju [Knihu – Korán] zoslali dole v podobe Koránu arabského“) a 13:37 („I zoslali sme ho [Korán] ustanovením [uzákonením] arabským.“) bol Korán napísaný po arabsky a je najdôležitejšou literárnou pamiatkou tohto jazyka. Avšak podľa Penriceho slovníka a Brünnovej a Fisherovej chrestomatie výraz „Korán“ pochádza zo sýrsko-aramejského kerjono, čo znamená „čítanie, recitovanie, Sväté písmo“ alebo „čítanie počas liturgie“. Nie je to prekvapujúce?

Ďalším prekvapením je fakt, že výraz „modlitba“ (arabsky salat) – veľmi dôležitá činnosť pre moslimov, ktorú vykonávajú päťkrát denne – pochádza zo sýrsko-aramejského sluto, ktoré tiež znamená „modlitba“.

Medzi stĺpy islamu patrí aj pôst, almužna, púť, vyznanie viery a povinnosť svätej vojny (pozri súra 9:29). Sloveso sam (postiť sa) pochádza zo sýrsko-aramejského sam, a zakat (almužna) – z výrazu zokuto, ktorý označuje „nevinnosť, čestnosť“. Nie je to však prvýkrát, keď Korán mení význam sýrsko-aramejských slov.

»Prečítajte si viac:
Obchod PDF: https://pdf.milujciesie.org.pl/sk/
Predplatné: milujtesa.org/#dar

The above article was published with permission from Milujte sa! in October 2020.
Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské