Články kresťanské. Milujte sa! Články kresťanské - Milujte sa
Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal                Nevezmeš meno Božie nadarmo                Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni                Cti otca svojho i matku svoju                Nezabiješ                Nezosmilníš                Nepokradneš                Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu                Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho                Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho               
Slovenská verziaKresťanský portál

Kresťanské zdroje

 
Znamenie večného života
   

Autor: P. Mieczysław Piotrowski TChr,
Milujte sa! 62/2019 → Večný život

Milujte sa!Už počas pozemského života nám Boh dáva zakúsiť predchuť večnosti, aby sme zatúžili dozrievať do večného života a nebáli sa radikálne bojovať proti svojmu egoizmu.

Znamenie večného života

Stretnutia so zosnulými

Svätý Maximilián Kolbe zomrel ako mučeník 14. augusta 1941 v nemeckom koncentračnom tábore v Osvienčime. Hneď po svojej smrti sa zjavil svojej mame. Mária Kolbeová opísala toto mimoriadne stretnutie v jednom zo svojich listov. Raz ráno, bolo to už po mučeníckej smrti jej syna, o ktorej však ešte nevedela, si kľakla a začala sa modliť. V istej chvíli začula jemné klopanie na dvere. Obrátila sa a na svoje prekvapenie uzrela svojho syna oblečeného do františkánskeho habitu. Maximilián bol radostný, usmiaty, mimoriadne krásny a vyžarovalo z neho zvláštne svetlo. Pani Kolbeovú naplnila radosť a opýtala sa ho: „Synu, Nemci ťa pustili?“ Františkán prešiel cez izbu, podišiel k oknu a povedal: „Mama, netráp sa pre mňa. Tam, kde som, je plnosť šťastia.“ Keď to povedal, zmizol. Mária Kolbeová ihneď pochopila, že jej syn zomrel a prišiel jej to oznámiť.

Natuzza Evolo (1924 – 2009), známa talianska mystička a stigmatička, mala mimoriadnu charizmu, ktorá sa prejavovala kontaktom so zosnulými z neba a očistca, ba niekedy aj z pekla – keď museli na Boží príkaz vydať svedectvo o večnom pekelnom treste.

Túto mimoriadnu charizmu jej dal Boh. Natuzza najčastejšie vídavala duše zosnulých pri ľuďoch, ktorí ju prišli požiadať o modlitbu alebo duchovnú pomoc. „Často sa stáva, že keď ku mne niekto príde, vidím pri ňom zosnulého: môže ísť o jeho brata, sestru, otca alebo matku. Títo zosnulí mi vravia dôležité veci, ktoré chcú povedať svojim príbuzným alebo známym. Dokážem rozlíšiť len duše, ktoré sú v nebi, pretože z nich vyžaruje veľké šťastie a ľahko sa vznášajú nad zemou. Duše z očistca odlíšim od žijúcich len ťažko, ba neraz som im ponúkla stoličku, aby si sadli. Vtedy mi povedali: ,Nepotrebujem ju, som duša z iného sveta.‘“

Posolstvá, ktoré Natuzze povedali zosnulí, sa okrem iného týkali manželov a výchovy detí. Napríklad 5. októbra 1947 istá zosnulá žena povedala: „Hovorím predovšetkým matkám: dbajte o výchovu svojich detí – budú také, ako ich vychováte. Beda matkám, ktoré bránia počatiu antikoncepciou a narodeniu detí interrupciou. Ak sa neobrátia, hrozí im večné zatratenie v hroznom utrpení. Prečo chcete zabiť najnevinnejšie a najbezbrannejšie ľudské bytosti? Neviete vari, že Boh ich povoláva k životu v spoločenstve so sebou, aby sa stali anjelmi v nebi a svätými?“

„Mama, netráp sa pre mňa. Tam, kde som, je plnosť šťastia.“ (svätý Maximilián Kolbe)

Duše v očistci povzbudzovali aj k pravidelnému pristupovaniu k sviatosti pokánia. Pobádali žijúcich, aby hneď vstali zo smrteľného hriechu a vytrvali v milosti posväcujúcej: „Možno niekomu napadne: prečo by som sa mal spovedať u kňaza, ktorý je možno väčší hriešnik ako ja?“ povedala istá duša z očistca. „Odpoveď je jednoduchá: pretože v tajomstve spovede zastupuje kňaz Boha a je jeho nástrojom. Skrze sviatosť kňazstva pôsobí Ježiš Kristus, ktorý koná zázrak odpustenia všetkých hriechov. Proste Boha o opustenie všetkých svojich smrteľných hriechov, ľutujte a rozhodnite sa polepšiť. Ak spáchate smrteľný hriech, choďte čo najskôr na spoveď. Ak prosíte Boha o odpustenie hriechov, ste chránení pred večným zatratením. Za dôsledky hriechov však treba konať pokánie v očistci, čo sa spája s rôznym, neraz veľmi veľkým utrpením, ale aj s istotou, že ste spasení.“

Každý, kto prosil Natuzzu o informácie o svojich blízkych zosnulých, dostal prostredníctvom mystičky konkrétnu a podrobnú odpoveď. Nemohol teda pochybovať o tom, že smrťou sa život človeka nekončí, len sa mení. Zároveň nadobudol istotu o existencii neba, očistca a pekla.

»Prečítajte si viac:
Obchod PDF: https://pdf.milujciesie.org.pl/sk/
Predplatné: milujtesa.org/#dar

The above article was published with permission from Milujte sa! in October 2020.
Prečítajte si ďalšie kresťanské články v slovenskom jazyku

Navrchol

Odporucit stranku znamemu!


Články kresťanské