Cytaty chrześcijańskie. Cytaty o chorobach. True Christianity - Cytaty chrześcijańskie
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Cytaty o chorobach
   

Nie wydawaj duszy swej smutkowi ani nie dręcz siebie myślami.
Radość serca jest życiem człowieka, a wesołość męża przedłuża dni jego.
Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce, i oddal długotrwały smutek od siebie; bo smutek zgubił wielu i nie ma z niego żadnego pożytku.
Zazdrość i gniew skracają dni, a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość.

Mądrość Syracha 30:21-24


Czcij lekarza czcią należną z powodu jego posług, albowiem i jego stworzył Pan.
Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie, i od Króla dar się otrzymuje.
Wiedza lekarza podnosi mu głowę, nawet i wobec możnowładców będą go podziwiać.
Pan stworzył z ziemi lekarstwa, a człowiek mądry nie będzie nimi gardził.
Czyż to nie drzewo wodę uczyniło słodką, aby moc Jego poznano?
On dał ludziom wiedzę, aby się wsławili dzięki Jego dziwnym dziełom.
Dzięki nim się leczy i ból usuwa, z nich aptekarz sporządza leki,
aby się nie kończyło Jego działanie i pokój od Niego był po całej ziemi.
Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana, ale módl się do Niego, a On cię uleczy.
Usuń przewrotność - wyprostuj ręce i oczyść serce z wszelkiego grzechu!
Ofiaruj kadzidło, złóż ofiarę dziękczynną z najczystszej mąki, i hojne dary, na jakie cię tylko stać.
Potem sprowadź lekarza, bo jego też stworzył Pan, nie odsuwaj się od niego, albowiem jest on ci potrzebny.
Jest czas, kiedy w ich rękach jest wyjście z choroby:
oni sami będą błagać Pana, aby dał im moc przyniesienia ulgi i uleczenia, celem zachowania życia.
Grzeszący przeciw Stwórcy swemu niech wpadnie w ręce lekarza!

Mądrość Syracha 38:1-15


Na żadnej uczcie nie bądź nienasycony i nie rzucaj się na potrawy!
Z przejedzenia powstaje choroba, a nieumiarkowanie powoduje rozstrój żołądka.
Z przejedzenia wielu umarło, ale umiarkowany przedłuży swe życie.

Mądrość Syracha 37:29-31


Radość serca wychodzi na zdrowie, duch przygnębiony wysusza kości.

Księga Przysłów 17:22


We wszystkich czynach swych bądź uważny, a żadna choroba nie zbliży się do ciebie.

Mądrość Syracha 31:22


Dwa miliony ludzi zmarło w zeszłym roku z koronawirusem, a 42 miliony zmarło w wyniku aborcji.

Ojciec Jacek, ksiądz katolicki.


Nie zioła ich uzdrowiły ani nie okłady, lecz słowo Twe, Panie, co wszystko uzdrawia.

Księga Mądrości 16:12


W trzydziestym dziewiątym roku swego panowania rozchorował się Asa na nogi i cierpiał bardzo, jednakże nawet w swej chorobie szukał nie Pana, lecz lekarzy.

2 Księga Kronik 16:12


Moja druga córka nie mogła w nocy oddychać i chociaż nie była przeziębiona ani nie miała alergii, jej problemy z oddychaniem były coraz gorsze. Przeżywała męczarnię: nie mogła oddychać, gniewała się, kopała nogami w łóżku i budziła swoje rodzeństwo. Raz przyszła mi do głowy myśl: „spróbuj się modlić!”.

Kiedy moja córka znów znalazła się w takim stanie, położyłam na nią ręce i modliłam się modlitwą o wyzwolenie od demona homeopatii.
Ku mojemu zdziwieniu córka zasnęła i w ciągu kolejnych nocy spała spokojnie.

Emilia Vlckova


Tak mówi Pan, Bóg twego praojca Dawida: Ponieważ nie postępowałeś drogami swego ojca Jozafata ani drogami Asy, króla judzkiego,
lecz postępowałeś drogą królów izraelskich i doprowadziłeś Judę oraz mieszkańców Jerozolimy do wiarołomstwa, jak wiarołomny był dom Achaba, ponadto wymordowałeś swoich braci i rodzinę swego ojca, lepszych od ciebie,
oto Pan uderzy cię wielką klęską, jakiej dozna twój naród, twoi synowie, twoje żony i cały twój majątek.
Ciebie zaś samego dotknie ciężkimi chorobami, chorobą wnętrzności. W końcu z powodu tej choroby w ciągu dwóch lat wyjdą ci wnętrzności.

2 Księga Kronik 21:12-15


Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.

A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.

List św. Jakuba 5:14-15


Nie można naśladować Chrystusa bez przyjęcia krzyża. Każdy i każda z nas powinien (powinna) wziąć swój krzyż i towarzyszyć Jezusowi w Jego drodze na Kalwarię, tylko wtedy razem z Nim będziemy mieć udział w radości Zmartwychwstania.

Matka Teresa z Kalkuty


Cierpienie nie jest karą, lecz znakiem, że przybliżyliśmy się tak bardzo do Jezusa cierpiącego na krzyżu, że On może nas ucałować, okazać nam swoją miłość, umożliwiając nam udział w Jego posłannictwie. Nie dozwólcie nigdy, abyście w czasie nocy cierpienia zapomnieli, że w zjednoczeniu z Chrystusem cierpienie staje się drogą prowadzącą do radości Zmartwychwstania.

Matka Teresa z Kalkuty


 • Cytaty o alkoholu

 • Cytaty o aniołach

 • Cytaty o błogosławieństwie

 • Cytaty o Bogu

 • Cytaty o chorobach

 • Cytaty o cierpieniu

 • Cytaty o cudach

 • Cytaty o czasie

 • Cytaty o grzechu

 • Cytaty o Komunii Świętej

 • Cytaty o Kościele

 • Cytaty o lenistwie

 • Cytaty o miłośći

 • Cytaty o miłosierdziu

 • Cytaty o modlitwie

 • Cytaty o nierządu

 • Cytaty o Nim i o Niej

 • Cytaty o pięknośći

 • Cytaty o pieniądzach

 • Cytaty o pokusach

 • Cytaty o poście

 • Cytaty o pracy

 • Cytaty o prawdzie

 • Cytaty o przezwyciężaniu strachu

 • Cytaty o sensu życia

 • Cytaty o Słowie Bożym

 • Cytaty o Spowiedźi Świętei

 • Cytaty o świętośći

 • Cytaty o szczęściu

 • Cytaty o walce przeciwko silom zla

 • Cytaty o wierze w Boga

 • Cytaty o wychowaniu dzieci

 • Cytaty o życiu po śmierci

 • Czcij ojca i matkę

 • Inne chrześcijańskie cytaty
 • Християнські цитати українською

 • Христианские цитаты на русском языке

 • Christian quotations in English

  Poleć tę stronę znajomemu!


 • Przeczytaj teraz: