Cytaty chrześcijańskie. Cytaty o prawdzie. True Christianity - Cytaty chrześcijańskie
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Cytaty o prawdzie
   

Odstąp od nieprawości, a ona odstąpi od ciebie.

Mądrość Syracha 7:2


Nie mów żadnego kłamstwa, albowiem trwanie w nim wcale nie prowadzi do dobrego.

Mądrość Syracha 7:13


Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie.

Mądrość Syracha 4:28


...źli ludzie nie rozumieją prawości, a którzy szukają Pana, pojmą ją całą.

Księga Przysłów 28:5


Nieprawy otrzyma zysk zawodny, pewna nagroda dla siewcy prawości.

Księga Przysłów 11:18


Kto żyje uczciwie, żyje bezpiecznie, zdradzi się ten, kto szuka dróg krętych.

Księga Przysłów 10:9


Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa.

Księga Psalmów 40:5


Odstąp od złego, czyń dobro, abyś mógł mieszkać na wieki.

Księga Psalmów 37:27


Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!

1 List św. Jana 3:18


Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi - aby nie mówić podstępnie.

1 List św. Piotra 3:10


Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą.

3 List św. Jana 1:4


Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.

List do Efezjan 6:12


...przestępowanie przykazań i zapieranie się Pana, odstępstwa od Boga naszego, namowy do przeniewierstwa i buntu, obmyślanie i wypowiadanie z serca słów kłamliwych.

I tak precz odsunięto prawo, a sprawiedliwość stoi w oddaleniu; zachwiała się prawda na placu, i prawość wejść tam nie może.

I tak zabrakło wierności, a rzadko kto zła unika.

Księga Izajasza 59:13-15


Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach.

Księga Izajasza 64:4


...i krew wylewa, kto pozbawia zapłaty robotnika.

Mądrość Syracha 34:22


Dwa miliony ludzi zmarło w zeszłym roku z koronawirusem, a 42 miliony zmarło w wyniku aborcji.

Ojciec Jacek, ksiądz katolicki.


Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.

Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Mateusza 5:3-12


Kiedy ogarnie nas jakieś nadmierne pragnienie, budzi się niepokój.

Tomasz a Kempis


Ponieważ ci, którzy właściwie postępują, doznają powodzenia we wszystkich swych czynach.

Księga Tobiasza 4:6


Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie.

Mądrość Syracha 4:28


 • Cytaty o alkoholu

 • Cytaty o aniołach

 • Cytaty o błogosławieństwie

 • Cytaty o Bogu

 • Cytaty o chorobach

 • Cytaty o cierpieniu

 • Cytaty o cudach

 • Cytaty o czasie

 • Cytaty o grzechu

 • Cytaty o Komunii Świętej

 • Cytaty o Kościele

 • Cytaty o lenistwie

 • Cytaty o miłośći

 • Cytaty o miłosierdziu

 • Cytaty o modlitwie

 • Cytaty o nierządu

 • Cytaty o Nim i o Niej

 • Cytaty o pięknośći

 • Cytaty o pieniądzach

 • Cytaty o pokusach

 • Cytaty o poście

 • Cytaty o pracy

 • Cytaty o prawdzie

 • Cytaty o przezwyciężaniu strachu

 • Cytaty o sensu życia

 • Cytaty o Słowie Bożym

 • Cytaty o Spowiedźi Świętei

 • Cytaty o świętośći

 • Cytaty o szczęściu

 • Cytaty o walce przeciwko silom zla

 • Cytaty o wierze w Boga

 • Cytaty o wychowaniu dzieci

 • Cytaty o życiu po śmierci

 • Czcij ojca i matkę

 • Inne chrześcijańskie cytaty
 • Християнські цитати українською

 • Христианские цитаты на русском языке

 • Christian quotations in English

  Poleć tę stronę znajomemu!


 • Przeczytaj teraz: