Cytaty chrześcijańskie. Cytaty o pięknośći. True Christianity - Cytaty chrześcijańskie
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.                Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.                Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.                Czcij ojca swego i matkę swoją.                Nie zabijaj.                Nie cudzołóż.                Nie kradnij.                Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.                Nie pożądaj żony bliźniego swego.                Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.               
Portal ChrześcijańskiPortal Chrześcijański

Chrześcijańskie materiały

 
Cytaty o pięknośći
   

Zaiste piękno jest jedną z największych potrzeb ludzkości, jest korzeniem, wydającym gałęzie naszego pokoju i owoce naszej nadziei. Piękno objawia także Boga ponieważ, jak On praca nad pięknem daje czyste owoce, wzywa nas do wolności i oddala od egoizmu.

Papież Benedykt XVI


Wielka książka, zawsze otwarta i którą powinniśmy czytać, to książka Natury.

Antoni Gaudi


Boga, będącego początkiem i kresem wszystkich rzeczy, można poznać z pewnością za pomocą naturalnego światła rozumu ludzkiego z rzeczy stworzonych.

Konstytucja Dei verbum (KO 6)


Przez stulecia człowiek spoglądał w niebo i dostrzegał w nim Stwórcę wszechrzeczy. Taki był Jego zamiar – pokazać, kim jest, poprzez to, co stworzył; ujawnić swoją chwałę w swoim dziele.

Austin Sailsbury


Piękno serca się nie starzeje i nie przemija, jak piękno ciała. Przeciwnie – jest ono jak wino, które z upływem czasu dojrzewa i nabiera smaku.

Jan Bilewicz, Miłujcie się!


Z każdym dniem coraz więcej zapalam się do gór. Ich czar mnie porywa. Pragnę coraz więcej je poznawać, zdobywać najmniej dostępne szczyty i tam cieszyć się czystą radością, którą tylko na górskich wysokościach odczuwać można… Gdyby nie obowiązki, to pragnąłbym całe dnie spędzać w górach, wchłaniając przeczyste powietrze, rozważać wielkość Stwórcy.

Pier Giorgio Frassati


Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca.

Księga Koheleta 3:11


Odwróć oko od pięknej kobiety, a nie przyglądaj się obcej piękności: przez piękność kobiety wielu zeszło na złe drogi, przez nią bowiem miłość namiętna rozpala się jak ogień.

Mądrość Syracha 9:8


Piękność kobiety rozwesela oblicze i przewyższa wszystkie pożądania człowieka.

Mądrość Syracha 36:22


Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy.

Księga Mądrości 13:1


 • Cytaty o alkoholu

 • Cytaty o aniołach

 • Cytaty o błogosławieństwie

 • Cytaty o Bogu

 • Cytaty o chorobach

 • Cytaty o cierpieniu

 • Cytaty o cudach

 • Cytaty o czasie

 • Cytaty o grzechu

 • Cytaty o Komunii Świętej

 • Cytaty o Kościele

 • Cytaty o lenistwie

 • Cytaty o miłośći

 • Cytaty o miłosierdziu

 • Cytaty o modlitwie

 • Cytaty o nierządu

 • Cytaty o Nim i o Niej

 • Cytaty o pięknośći

 • Cytaty o pieniądzach

 • Cytaty o pokusach

 • Cytaty o poście

 • Cytaty o pracy

 • Cytaty o prawdzie

 • Cytaty o przezwyciężaniu strachu

 • Cytaty o sensu życia

 • Cytaty o Słowie Bożym

 • Cytaty o Spowiedźi Świętei

 • Cytaty o świętośći

 • Cytaty o szczęściu

 • Cytaty o walce przeciwko silom zla

 • Cytaty o wierze w Boga

 • Cytaty o wychowaniu dzieci

 • Cytaty o życiu po śmierci

 • Czcij ojca i matkę

 • Inne chrześcijańskie cytaty
 • Християнські цитати українською

 • Христианские цитаты на русском языке

 • Christian quotations in English

  Poleć tę stronę znajomemu!


 • Przeczytaj teraz: