Христианский Форум Форум. Христианство. Православие. Католицизм.
Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим                Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой                Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно                Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему                Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе                Не убивай                Не прелюбодействуй                Не кради                Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего                Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего               
На русском Христианский портал

УкраїнськоюУкраїнською

Дополнительно

 
Тема: Трясуни (пятидесятники)
   
Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 14-01-2023 03:05

Трясуни (пятидесятники) - кто это такие и в чем их опасность. Ответы отца Димитрия Смирнова. 2001 05 13.
https://www.youtube.com/watch?v=dEwiu6hrefo

Інші пятидесятники про пятидесятників:
Как действует мафия пятидесятников в Украине. Бандитизм «миссионеров» Скоц. 2019
https://www.youtube.com/watch?v=vXCqv9DRMLg

Інші пятидесятники про пятидесятників: Про єпископа-пятидесятника-самогубця, на котрого відкрили кримінальну справу, його син вже сидить в тюрмі. Він був винахідником сучасного пятидесятництва, для країн колишнього СРСР.
Ложь и фейки религиозных боссов - самоубийство епископа-пятидесятника Адама Бондарука
https://www.youtube.com/watch?v=RYBtMXriaq0

Панування лжі серед пятидесятників:
Bishop Adam Bondaruk committed suicide
https://www.youtube.com/watch?v=FcZQU_zYFMc

"И вышел Иуда, и удавился..."
https://www.youtube.com/watch?v=S5eCttbZCXA
Re: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 14-01-2023 03:24

Масонська секта релігієзнавців хвалить пятидесятників, паршиво икосячи науковість.
http://genissh.blogspot.com/2017/12/blog-post.html

Актуальність дослідження. Будучи наймолодшими представниками пізнього протестантизму, на сьогодні п’ятидесятники не мають єдиного для всіх громад віровчительного корпусу документів своєї віри. Це породжує певні труднощі у власному репрезентуванні та порозумінні одне з одним, а також у наукових спробах інтерпретацій п’ятидесятницьких практик. Окреслену проблему можна пояснити передусім міжнаціональним виникненням та хаотичним світовим поширенням п’ятидесятницького руху, що й визначило та сформувало його неодновимірну природу, зумовлену поєднанням різноманітніх релігійних, культурних, етнічних ознак та характеристик. Відтак, у вітчизняних євангельських церквах досить малий процент автентичності європейському протестантизму [1]. В українських п’ятидесятників переважають сформовані зовні стереотипи субкультурності, несвідоме запозичення православних та неохаризматичних традицій та їхній опосередкований вплив на побутову свідомість протестантів. Тому ретельне вивчення основних складових біблійного вчення щодо спасіння людини сприятиме якісному науковому розумінню феномену активного п’ятидесятницького розвою в Україні.

Стан розробленості теми в науці. Досліджуючи віровчення сучасних п’ятидесятників, необхідно ствердити, що постулати їхньої віри не суперечать Символу віри. Для п’ятидесятників, як протестантів, канонічні книги Старого та Нового Завітів Біблії є єдиним джерелом для пізнання Бога та набуття спасіння (1 Сол. 2:13; Ів.5:39; 1 Кор. 15:1-2:Об.22:18-19; Гал.1:8; 5М. 13:1). Як і всі християни, вони вірять в Бога у трьох Особах: Отця, Сина і Святого Духа (Мт. 6:9). Перша Особа - Бог-Отець. Він – творець неба і землі, всього видимого і невидимого; живе на небесах в неприступному світлі; Він є Духом; наділений якостями Всюдиприсутнього, Всезнаючого, Всемогутнього, Незмінного, Правдивого, Живого, Вічного, Святого, Праведного та Справедливого Бога, Який є досконалою любов’ю. Друга Особа - Бог-Син Ісус Христос. Він є Бог, Єдиний з Отцем, має всі Його якості; народжений перш всякого творива, Ним все створено; прийнявши тіло від Духа Святого та від Діви Марії, Бог став людиною. Був розп’ятий, помер, воскрес і вознісся на небо, де сидить праворуч Отця. Є Єдиним Спасителем, Першосвящеником Нового Завіту, Заступником людей та Єдиним Посередником перед Богом, Суддя живих і мертвих. Також Він Той, Хто хрестить Святим Духом. Третя Особа Трійці - Дух Святий. Це - Бог, наділений всіма божественними якостями. Місія Духу Святого на землі - збудування Церкви Христової, бере участь у спасінні людини, відроджує людину, живе у віруючій людині, навчає, заступається, утішає, наділяє дарами, освячує.
Об’єкт дослідження – антропологічні виміри гріха та біблійні шляхи спасіння; предмет дослідження – теологія Асамблей церков Божих як засадничі принципи класичних п’ятидесятників.
Мета дослідження – розглянути зміст розуміння концептів «гріх» та «спасіння» в системі духовного вчення та практики в рамках теології Асамблей Божих; довести, що п’ятидесятницька хамартіологія парадигмально відповідає принципам М. Лютера (лише Писання, лише Христос, лише віра, лише благодать).

Намагаючись буквально трактувати Біблію, п’ятидесятники максимально наближують вчення Біблії в своїх віросповідних канонах. Навіть власну назву «Церква християн віри євангельської (п’ятидесятники)» утворили, скомпонувавши в єдине ціле кілька текстів із Святого Письма: «А як зійдеться Церква вся разом…» (1 Кор.14:23; Дії 9:31; 12:5; Єф.5:24; Кол.1:24); «… в Антіохії найперш християнами названо учнів» (Дії 11:26); «Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб – чи прийду я й побачу вас, чи й не бувши – почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську…» (Фил.1:27); «Коли ж почався день П’ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі» (Дії 2:1).

Одвічні людські питання: «Як виник гріх?», «Чому благий Бог допустив гріх, зло, нещастя?» та ін.. піднімаються і в п’ятидесятницькій хамартіології, вченні про гріх. Під гріхом п’ятидесятники розуміють особливий вид зла. Тут мова не йде про фізичні катаклізми (повені, наводнення, холод, засуха), бо вони не є моральним злом. Усі фізичні катаклізми Бог посилає людям як недолю, (у російському тексті читаємо «производит бедствия», саме так перекладається єврейське слово «ра» в тексті Іс. 45:7, воно ніколи не перекладається як гріх, але передається як «недоля, нещастя, катастрофа»). Господь є Творцем Всесвіту, але це жодним чином не означає, що Він є творцем гріха. Святе Письмо виключає таку можливість: «Він Скеля, а діло Його досконале, всі-бо дороги Його справедливі, - Бог вірний, і кривди немає в Ньому, справедливий і праведний він» (Повт. Зак. 32:4); «тож вислухайте, ви розумні, мене: Бог далекий від несправедливості, і Всемогутній від кривди! … Тож по-правді, не чинить Бог несправедливого, і Всемогутній не скривлює права» (Йова 34:10, 12); «… щирий Господь, …, і в Ньому неправди нема!» (Пс.91:16); «Свят, свят, свят Господь Саваот, уся земля повна слави Його!» (Іс.6:3). Тому, стверджують п’ятидесятники, не Бог є причиною зла, але лише сама людина, бо грішник – це не та людина, яка не дотрималася Божого закону, але це активна сила, яка несе із собою зло [2].

У Біблії лише одне слово позначає «повну плату за гріх» - це слово «смерть». Фізична смерть не означає припинення існування особистості. Для християнина смерть не є карою за гріх, оскільки Христос поніс на собі покарання. Смерть стає своєрідними дверима, через які душа набуває усі благословення, задумані для неї Богом. У п’ятидесятницькій хамартіології під духовною смертю розуміється відчуження душі від Бога. Як логічне завершення духовної смерті виступає вічна смерть, вічне відчуження душі від Бога.

Людина в світлі п’ятидесятницької антропології розглядається трояко: як Боже твориво; як грішник, відчужений від Бога свідомим непослухом; як об’єкт, на якого спрямована викупна Божа благодать. Уявляючи людину як тріаду (тіло, дух, душа), п’ятидесятники вчать, що не духовне передує матеріальному, а спочатку матеріальне, і лише потім - духовне [3]. Як Боже твориво, людина має свободу вибору: «… життя та смерть дав Я перед вами, благословення та прокляття. І ти вибери життя» (Лев. 30:19). У той же момент людина, образ та подоба Бога, є грішною через усвідомлений непослух. Наслідки гріхопадіння: 1) покарання жінки: болісний та важкий процес дітонароджуваності, необхідність коритися чоловіку; 2) покарання чоловіка: його ремесло перетворилося у важку працю; 3) покарання землі: була позбавлена плодючості, і стала заростати зіллям та остюками [4]; 4) зародження почуття сорому, яке й зумовило в людині постійне почуття страху та відчуженості; 5) смерть. Біблія описує три види смерті – фізичну, духовну та вічну.

Під духовною смертю п’ятидесятники розуміють відчуженість від Бога (той, хто невідроджений згори, - відокремлений від Бога гріхом, але може перейти від смерті до життя, якщо набуде спасаючої віри в Христа). Зауважмо: в Біблії надзвичайно багато уваги надано питанням земногожиття, смерті, але надто мало сказано про потойбічне життя [5]. Тому й розуміння вічної смерті багатогранне. Це й стан мертвих людей, які вмерли без віри в Христа; у той самий час це й покарання для тих, хто до самого факту тілесної смерті наполягав на своєму невірстві та непослуху Богу. Засудження на вічну смерть (п’ятидесятники ще називають другою смертю) відбудеться в кінці тисячолітнього царювання Христа. Цей суд призначений тільки для грішників, бо суд над земними справами віруючих відбудеться під час їхнього підхоплення на небеса [6].

Однак, будучи проклятою через першородний гріх, людина не залишається покинутою своїм Творцем. Для вічної благодаті необхідна лише віра у Христа, бо віруюча людина є новою людиною в Христі (2 Пет.1:4); отримує нове життя в Христі; переживає постійне обновлення; володіє надією набути вічного життя на небесах; отримує перемогу над старозаповітньою природою. Вона не тільки звільнена від влади гріха та смерті, - їй дане право служити в ім’я Ісуса в силі Святого Духу (Мт. 16:19; 18:18; Лк. 9:1-2).

Відтак, вчення про спасіння людини у п’ятидесятників найбільш багатогранне та досконале, у ньому практично неможливо знайти розбіжності, чи навіть шпарини для різних думок в християнських деномінаціях. Це вчення настільки досконало викладене в Святому Письмі, що при усіх критичних намаганнях не можна знайти недостатку.

Головною ідеєю сотеріології є наявність посередника, який може стати між ображеним Богом та безпомічною грішною людиною. Цей обов’язок був покладений на Ісуса Христа, Який став замісною жертвою за гріхи (1 Тим. 2:5). Щоб постати перед очі Господа, посередник мусив бути Богом, а щоб представляти людство, Йому необхідно було стати людиною. Аби знову набути спілкування з Творцем, необхідно було виконати Закон, який вимагав покарання за гріх – смерть. Але оскільки Бог вмерти не може, Йому необхідне було фізичне тіло. Тому Слово стало плоттю (Ів. 1:14).

П’ятидесятницьке богослов’я розгл
Re[2]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 14-01-2023 03:26

П’ятидесятницьке богослов’я розглядає вчення про спасіння у двох напрямках: 1) Що зробив Бог заради спасіння людей (смерть, поховання, воскресіння, вознесіння, прославлення Ісуса Христа). 2) Відгук людини на роботу Бога (покаяння, віра, оправдання, переродження, усиновлення, освячення, впевненість у спасінні). Перший напрямок витриманий в суворих рамках біблійного вчення, якого дотримуються протестанти. Другий напрямок, а мова передусім йде про термінологію, має яскраво виражене п’ятидесятницьке забарвлення.

Наприклад, поняття «віра» у п’ятидесятників завжди прочитується як «євангельська віра». Якщо біблійне визначення терміну «віра» вміщено у тексті Святого Письма («А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого»), то термін «євангельська віра» у п’ятидесятницькому богослов’ї трактується так: «Євангельська віра навчає людину бути повністю залежною від Ісуса Христа; налаштовує людину приймати абсолютно все, що приходить від Бога; ніколи не сперечається з Богом і повністю виправдовує Його, навіть тоді, коли в Його діях багато незрозумілого» [7]. П’ятидесятники перераховують такі функції євангельської віри: нею спасаються (Бут.15:6); приймають Христа вірою (Ів. 1:12); виправдовуються вірою (Рим. 5:1); стають дітьми Божими через віру (Гал. 3:26); освячуються вірою (Дії 26:18); зберігаються вірою (1 Петр. 1:5); віра дає спокій (Євр.4:3); дає можливість продовжити список людей, згаданих в Листі до євреїв в 11 розділі [8].

Оправдання та народження згори п’ятидесятники пов’язують разом [9]. В той самий момент навернення (акт переходу від гріха до Христа) й народження (становлення нової людини силою Духа) – нероздільні [10]. Зрештою, виникає доцільність навести тлумачення основних п’ятидесятницьких догматів, аби уникнути плутанини. Слово «оправдати» в теології жодним чином не означає зробити когось праведним. Бог оголошує людину праведною, відтак оправдання – це юридичний термін у царині богослов’я. У Божому оправданні присутні три елементи: прощення (Дії 13:37039); неставлення в провину гріха (Рим. 5:13; Пс. 31:2); спілкування з Богом, оскільки Бог відкритий для спілкування лише Своїм дітям (Єф. 4:6). Оправдання не можна заслужити добрими ділами чи на досконалому збереженні Закону, воно засноване Богом на Його благодаті, на спасінні Кров’ю Христа, Його воскресінні, на спасінні вірою. Народження згори – єдина та найголовніша подія в житті християнина, стверджують вчителі п’ятидесятництва, посилаючись на текст Ів. 3:3: «Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства» [11].

Народження згори передбачає дві обов’язкові дії: віру й покаяння. Віра приходить до людини завдяки слуханню Слова Божого. При роботі Духа Святого людина приходить до покаяння, тобто не до емоційного стану (відчуття сорому чи провини, жалю за зробленим), а мається на увазі, що відбувається зміна світогляду людини, її почуттів, смаків, перегляд життєвих засад та цілей. Але, передусім, це адекватне розуміння гріха та відношення до нього. Покаяння людини не мусить бути викликаним почуттєвим, емоційним впливом, чи знаходитися під враженнями баченого чуда тощо.

Відродження – це подія, а не процес, якої потребують усі. Свідченням відродженого життя християнина свідкує його праведне життя (Ів. 2:29); відроджена людина не чинить гріха, і не може грішити (1 Ів. 3:9); виконує заповідь любові (Лк. 10:27; 1 Ів. 4:7); живе переможним життям (1 Ів. 5:4). Д. Джі наводить, на його думку, одне із найкращих теологічних визначень відродження: «Кожне щире відродження є нове відшукування живого Христа» [12]. Таким чином, віруюча людина, набуваючи статус усиновлення, позбавляється від страху закону, оправдовуючись лише вірою,а також стає спадкоємцем Божим та співспадкоємцем Христу (Рим. 8:17).

Усиновлення - грецький термін, який має зовсім інше семантичне навантаження, аніж слов’янський. Мова не йде про процес взяття дитини з однієї сім’ї до іншої. Грецьке слово трактує його як «надати статус (становище) сина». Таким чином, віруюча людина, набуваючи статус усиновлення, позбавляється від страху закону, оправдовуючись лише вірою,а також стає спадкоємцем Божим та співспадкоємцем Христу (Рим. 8:17).

Вчення про освячення у п’ятидесятників набуває практичного значення. Святе Писання вчить про два види освячення: 1) Головне значення: відокремлення для особливого, сакрального використання; 2) Другорядне значення: освячення від скверни. П’ятидесятники свою доктрину будують на трепетному збереженні другого виду освячення, трактуючи його як тривалий процес, що розпочався з моменту прийняття спасіння до самої смерті. Для освячення від людини вимагається віра, послух Слову Божому та Святому Духу, а також особиста посвяченість. Пояснюючи мотивацію прагнення до постійного освячення, п’ятидесятники наводять кілька чинників, серед яких: бажання догодити Богові і висловити Свою любов до Нього як мотив покори (Ів. 14:15; Ів. 14:21); бажання мати чисте сумління перед Богом (Рим. 13:5; 1 Тим. 1:5; 19:2; 2 Тим. 1:3; 1 Петр. 3:16); бажання стати посудиною «на честь» і бути ефективним у праці Царства (2 Тим. 2:20-21); бажання своїм життям привертати невіруючих до Христа (1 Петр. 3:1-2. 15-16); бажання отримувати благословення від Бога в житті і в служінні (1 Петр. 3:9-12); бажання не викликати Божого невдоволення і не дати Йому приводу дисциплінувати нас (інколи в п’ятидесятників це пояснюють простіше – «страхом Божим» (Дії 5:11; 9:31; 2 Кор. 5:11, 7:11; Єф. 4:30); бажання заслужити велику нагороду на небесах (Мт. 6:19-21; Лк. 19:17-19; 1 Кор. 3:12-15; 2 Кор. 5:9-10); бажання поводитися так, щоб ангели славили Бога за нашу покору (1 Тим. 5:21; 1 Петр. 1:12); бажання прагнути до миру (Фил. 4:9) і радості (Євр. 12:1-2) у житті; бажання робити те, що каже Бог, бо Його повеління справедливі (Фил. 4:8; Пс. 39:8) [13]. Засобами освячення у п’ятидесятників виступають Кров Христа (1 Ів. 1:8-9; Євр. 10:29); Слово Боже та молитва. Щоб жити «життям освячення», необхідно навчитися розрізняти погане і добре (3 М. 10:10; Євр. 5:14) за допомогою Слова Божого; залишити все погане, нечисте, бо освячення починається там, де діти Божі рішуче залишають гріх і виконують настанову апостола Павла: «Ненавидьте зло» (Рим. 12:9); посвятити своє життя на служіння Богу, тобто «якомога активніше бути задіяним у служінні» [14]. Зрештою, освячення приносить користь не тільки самому віруючому, але й сім’ї, суспільству.

Впевненість у спасінні – одна із яскравих характеристик, якими пишаються п’ятидесятники. Таку впевненість їм впроваджують в агресивність, в духовну егоїстичну перевагу над іншими тощо. Проте впевненість у спасінні – це одна із складових понять віри п’ятидесятників. Набуттю цієї впевненості вони зобов’язані свідоцтву Святого Духу в самому собі (1 Ів. 5:10; Рим. 8:16; 1 Ів. 3:24; Гал. 4:6); свідоцтву Божого Слова (Ів.3:36; Рим. 10: 9-10; Ів. 5:24; 1 Ів.3:11-14); бажанню виконувати Божі заповіді (1 Ів. 2:3-5); переміною життя та бажань (2 Кор. 5:17).

Підлужна Ольга Вячеславівна, здобувач Інституту філософії НАН України,
Відділення Релігієзнавства
Українське релігієзнавство №83: [Електронний ресурс]
Re[3]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 15-01-2023 06:05

Хто управляє пятидесятниками (трясунами)?
Відповідь: Пятидесятниками управляє сатана.
Як сатана управляє пятидесятниками?
Відповідь: Через його чортів, котрі впливають на біснуватих пятидесятників, які чують голоси чортів, приймають ними сказане, типу і у формі "пророцтв".
Значна частина злочинів, котрі вчинили пятидесятники, це наслідок "пророцтв" від сатани і через чортів. Тому ці злочини не мають мети і мотиву.
Тому серед пятидесятників є багато самогубств.
Чому поліцаї, чиновники і політики кришують секту пятидесятників?
Відповідь: Тому що такі поліцаї, чиновники і політики є бісноватими, чують голоси чортів і сказаним ними керуються.

Був випадок коли отак одного чоловіка сатана надихнув перекласти Біблію, з метою "змінити Закон". І він це вчинив.

Це слова цього біснуватого перекладача Біблії (красиво дурить людей, Ісус Христос Богочоловік, а не Біблія. Хто такий "дух"? сатана?):

"Ви пам’ятаєте, що в Євангелії від Іоанна Ісус сказав: «Я – Хліб життя…, що схо­дить з небес. Якщо, хто їсть від цього Хліба, житиме вічно…».
Так, Ісус – це живе Слово, послане нам з небес, щоб ми жили Ним. У останній час, як ніколи раніше, Господь посилає голод за одкровенням, щоб чути Його Слово, не просто літеру, але Дух, і Він також бажає задовільнити його.
І невипадково виникла гостра потреба в гарних перекладах Біблії. І слава Богу, остан­нім часом з’являються нові переклади, і ми віримо: збувається пророцтво, що Україна стане житницею Хліба духовного. (це про еврейскую (сатанинську) державу на півдні України, омріяну евреями)".
Re[4]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Андрій 15-01-2023 06:39

А почему именно Трясуны, а не допустим например Какуны?
Re[5]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 16-01-2023 03:42

Бо така була їх поведінка, вони тряслися на їх зібранях, біснувалися. Це ще мінімум їх радянська народна назва.
Re[6]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Андрей (https://co.forum.cool/) 17-01-2023 04:00

Оно, нечего себе, понятно!
Re[5]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Християнин 24-01-2023 11:12

Як я зрозумів, ви скопіювали чужу статтю для опису п'ятидсятників. Чи спілкувались ви з ними віч-на-віч? Чи маєте досвід особистого спілкування? Ви бачили як вони трясуться? Ви пишете, щи їх керівник є чорт, чому ви так вирішили? Він сам вам це сказав?
Re[6]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 24-01-2023 17:09

Тероризм (пятидесятники, еври і поляки мене багато разів намагалися вбити) є завжди проявом сатанізму. І т.д.
Біснуватість має також прояви.
Вижив бо знав ваших братків.
Не чорт, а сатана керівник пятидесятників.
Re[2]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Віталій 27-01-2023 20:48

Уявляючи людину як тріаду (тіло, дух, душа), п’ятидесятники вчать, що не духовне передує матеріальному, а спочатку матеріальне, і лише потім - духовне
Неправда. Я знаю вчення п"ятидесятників, воно ні в одному моменті не розходиться з Біблією. П"ятидесятнки духовне вважають первинним, інакше довелось би заперечувати, що світ створив Бог.
Re: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 20-01-2023 23:48

Сатанинська п'ятидесятницька мова
Satanic Pentecostal Tongue Speaking
https://www.youtube.com/watch?v=GMjHoJqkA0g
Re: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 23-01-2023 23:51

Розпочався розпад сатанинської і терористичної секти пятидесятників.
Re[2]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Игорь 24-01-2023 06:46

Ха-ха-ха!!!
"Стальной крест"!!! Награда главнокомандующего ВС украины!!!! Крест Залужного!!!
Ха-ха-ха!!!
В центре награды ЗВЕЗДА ДАВИДА!!!!!!!!!!!!!!!
Ха-ха-ха!!!!!
Награда хохлам от еврейского народа!!!! Дааааааааа, уж!!!!!!!!


 
Re[3]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Андрей (https://od.forum.cool/) 24-01-2023 10:51

Так а что вам не нравится, если выжывет солдат, то хоть память какае-то будет. Легче на диване критиковать, чем воевать!
Re[4]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 24-01-2023 17:17

Раніше сатанізм називали сатурнізмом і кубізмом. Куб має шість сторін. Шестикутна зірка є також символом сатанізму. Хай будуть прокляті ті хто наваяв такі ордени для ЗСУ. Будьте прокляті евреи, за сатанізм і за нацизм.
Re[4]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 24-01-2023 17:45

На куполах церков, нижче хреста є "півмісяць" або "півмісяць" і шестикутна зірка, що значить перемогу християнства над сатанізмом.
Де "півмісяць" це знак Сатурну і символ сатанізму.
Шестикутна зірка це також символ сатанізму.

Я не знаю символічного значення цього ордену.
Re[3]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 24-01-2023 17:21

Игор, ніхто з військових не вивчав гиральдики, значення символів.
Хай будуть прокляті ті хто наваяв такі ордени для ЗСУ. Будьте прокляті евреи, за сатанізм і за нацизм.
Re[3]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 24-01-2023 17:40

Зрештою на куполах церков, нижче хреста є "півмісяць" або "півмісяць" і шестикутна зірка, що значить перемогу християнства над сатанізмом.
Де "півмісяць" це знак Сатурну і символ сатанізму.
Игор, чому ти так возбудився. Шестикутна зірка це також символ сатанізму.
Re[3]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Християнин 24-01-2023 22:55

Вам не приходилось слышать поговорку о том, что смех без причины есть не хороший признак ? В центре Стального Креста изображен герб князей Острожских — западнорусского княжеского рода, возводившего своё происхождение к киевскому князю Святополку Изяславичу, то есть к турово-пинской ветви Рюриковичей. Вам до сих пор смешно или попустило?
Re[4]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Андрей (https://1seo.forum.cool/) 25-01-2023 00:04

Не, у а крест действительно сатанинский, тут с этим не поспориш, фашысткий!
Re[5]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 25-01-2023 10:31

Ні. Символами нацизму були крила Іштар (на прапорі чиновників Рейху"), шестикутна зірка і сходяче сонце.
Re[4]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Игорь 25-01-2023 06:24

Вам не приходилось слышать поговорку о том, что смех без причины есть не хороший признак ? В центре Стального Креста изображен герб князей Острожских — западнорусского княжеского рода, возводившего своё происхождение к киевскому князю Святополку Изяславичу, то есть к турово-пинской ветви Рюриковичей. Вам до сих пор смешно или попустило?
И что?
Во-первых, принадлежность князей Острожских к Рюриковичам - байка, не имеющая никакого подтверждения. Вернее скажем осторожнее - версия без подтверждения. Может быть пока.
Во-вторых, а что происхождение как-то нивелирует символику?
Например, Лев Толстой на своем родовом гербе имел массу кабалистичиских символов. Наверное потому что его предок был сбежавшим тамплиером, спасшимся при разгроме Ордена войсками посланными Папой Римским. Так что, эти символы перестают быть кабалистическими только потому что Толстой написал "Анну Каренину"?
Князь Юсупов имел на своем гербе массу масонских символов. Они что, перестают быть массонскими от того что Юсупов например был Первой ракеткой по теннису Императорской России (реально так и было если что)?
.
Дело в том кто сейчас выбирает символику и для чего.
Это награда конкретно главнокомандующего ВСУ. Эта награда была учреждена и вручается конкретно Залужным.
А если вспомнить о том что Залужный носит браслет с языческой символикой?
А если вспомнить что Залужный имеет некие связи и с иудаизмом?
А если вспомнить что Залужный является адептом какого-то (некоего, он не распространялся какого) учения, которое не имеет отношения ни к христианству, ни к исламу?
Но все это было делом конкретного этого человека, а теперь все это начало натягиваться на целую армию, на ВСУ.


 
Re[5]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Игорь 25-01-2023 06:30

Ну что, униат, поддерживаешь армию которая за боевые заслуги поощряется принадлежностью к обществу с подобной символикой? Хочешь победы этой армии?
Re[6]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Андрей (https://co.forum.cool/) 25-01-2023 07:00

Я хочу, пофиг чем она награждает, всех под одну метлу нельзя мести, я уверен там есть и очень дорогие, красивые и шикарные награды для украинцев!
Re[7]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Андрей 25-01-2023 07:15

Тот крест можно на могилку положить или повесить и он будет лежать, а вообще его можно еще покрасить, допустим в серебряный цвет, пофиг, что он похож на фашистской, хоть какае-то награда и память есть!
Re[8]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Андрей 25-01-2023 07:33

Дворнику, который подметает территорию военской части выдали железный крест, а они всех под одну метлу гонят!
Re[8]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 25-01-2023 10:18

Гускій, Андрей, чим подібний? Символами нацизму були крила Іштар (на прапорі чиновників Рейху"), шестикутна зірка і сходяче сонце.
Re[6]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 25-01-2023 10:11

Триндиш гускій Игор.
Ще раз. На куполах церков, нижче хреста часто є "півмісяць" або "півмісяць" і шестикутна зірка, що значить перемогу християнства над сатанізмом.
Де "півмісяць" це знак Сатурну і символ сатанізму.
Таке є і давніх на храмах РФ.
Re[5]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 25-01-2023 10:27

Що таке "язичницька символіка"?
На фото капелан ЗСУ для евреев з Залужним. Принаймні один еврей в ЗСУ є. По зомбоящику показували.
Залужний є православним.
Re[5]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 25-01-2023 10:58

Керівник МЗС РФ Лавров назвав громадян РФ евреями. Діти армяна Лаврова вже давно живуть на Ізраїлі. Але він не збрехав, він тільки перебільшив. В кінці 2022 року, в час великої агресії РФ проти України, Ізраїль чи тільки головна синагога Ізраїлю проголосили що члени секти монофізитів РФ (так звані старовіри) стали евреями. Ця секта раніше, в Золотій Орді, була однією з державних вір. Ця секта воює з українцями вже біля 800 років.
Re[4]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 25-01-2023 10:48

Печатка Гальшки Острозької, 1582 рік
https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_князів_Острозьких_і_Заславських#/media/Файл:Печатка_Галшки_Острозької.png
Re[5]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Андрей (https://kiev.forum.cool/) 25-01-2023 12:02

Не, ну крест сатанинский, я же написал!
Re[6]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 25-01-2023 22:35

Триндиш, гускій флудисте.
Re[7]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Игорь 26-01-2023 05:16

Я так и не понял, где ответ:
Ну что, униат, поддерживаешь армию которая за боевые заслуги поощряется принадлежностью к обществу с подобной символикой? Хочешь победы этой армии?
P.S. А "лежачий" полумесяц - это символ царской власти в Византии. Полумесяц под крестом и символизирует царское достоинство Христа.
Кстати, полумесяц, как символ ислама, был также заимствован муслимами от Византии после взятия Константинополя. :)))
Re[8]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Игорь 26-01-2023 05:17

Ну и так вопрос (может дойдет):
Кто хочет чтобы у него на могиле установили ни крест, а звезду Давида?
Re[9]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Андрей (https://am7en.blogspot.com/) 26-01-2023 08:25

Знаете, что я могу сказать, что некоторые люди дрожат от страха, некоторые от холода, стресса а эти от чего?

Вы Библию читаете, притчи Царя Соломона могу порекомендовать https://am7en.blogspot.com/

Удачи, аминь!
Re[10]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Андрей (https://am3en.blogspot.com/) 26-01-2023 12:40

Или Тору https://am3en.blogspot.com/

Удачи, Аминь!
Re[11]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 26-01-2023 20:56

Ви еврей?
Re[11]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Віталій 27-01-2023 20:49

Уявляючи людину як тріаду (тіло, дух, душа), п’ятидесятники вчать, що не духовне передує матеріальному, а спочатку матеріальне, і лише потім - духовне
Неправда. Я знаю вчення п"ятидесятників, воно ні в одному моменті не розходиться з Біблією. П"ятидесятнки духовне вважають первинним, інакше довелось би заперечувати, що світ створив Бог.
Re[10]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 26-01-2023 20:55

Пятидесятники трясуться від впливу чортів, котрі в них вселилися.
Коли екзорцист виганяє чортів з людини то вона також трясеться.
Re[11]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Віталій 27-01-2023 20:49

Пятидесятники трясуться від впливу чортів, котрі в них вселилися.
Коли екзорцист виганяє чортів з людини то вона також трясеться
Брехло.
Re[12]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 28-01-2023 01:50

Ні.
Ти Віталій як пояснюєш поведінку пятидесятників на їх зібранях і їх історичну назву трясуни.
Re[8]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 26-01-2023 20:49

Триндиш гускій Игор.
Немає в ісламі такого символу як "півмісяць" (символ Сатурна, кільця Сатурна, символ сатанізму. Є така символіка в культурах деяких мусульманських народів.
В Візантії також не було такого символу як "півмісяць".
В Візантії на на храмах, під хрестом був "півмісяць", як символ перемоги християнства над сатанізмом, Прийшли мусульмани,спиляли хрести, а півмісяці залишили. Потім їм сказали що це лежачий, повалений "півмісяць" і вонийого припідняли.
На Заході України майже на усіх ихрамах, побудованих до СРСР, є півмісяці під хрестами, на деяких є під хрестом і шестикутна зірка.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_князів_Острозьких_і_Заславських#/media/Файл:Печатка_Галшки_Острозької.png
Печатка Гальшки Острозької, 1582 рік. На ній виразніше видно під ногами повалений "півмісяць" й шестикутну зірку.
Re[9]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Игорь 27-01-2023 05:14

Так ты, лодомериец, хочешь чтобы у тебя на могиле установили не крест, а звезду Давида? Ну раз она на храмах использовалась! Так хочешь?
Re[10]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Игорь 27-01-2023 05:16

Немає в ісламі такого символу як "півмісяць" (символ Сатурна, кільця Сатурна, символ сатанізму. Є така символіка в культурах деяких мусульманських народів.
Ааааа, ну раз в исламе нет, а есть только у мусульман, тада ладно, пусть будет так.
Все таки отлично учат в украинских школах. Шде-бы я еще такое узнал. ;)))
Re[11]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 27-01-2023 15:48

Так званий "півмісяць", символ сатанізму, не є і в мусульман, він є в частині народів, в котрих більшістю є мусульмани.
Іслам виник в морі сектантів, типу ваших гускіх так званих старовірів, котрі тепер дослужилися до евреев, і серед сатаністів, в котрих був і "півмісяць".
Це рудимент їх колишніх вірувань.
Re[10]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 27-01-2023 16:01

Не хочу. Дурочку косиш і пургу гониш, гускій баламуте Игор.
Ще раз. Зображення хреста, в підніжжі якого є символи сатанізму, типу "півмісяця" чи і шестикутної зірки, є символом перемого християнства над сатанізмом.
Не хочу. Дурочку косиш і пургу гониш, гускій баламуте Игор.
Ще раз. Зображення хреста, в підніжжі якого є символи сатанізму, типу "півмісяця" чи і шестикутної зірки, є символом перемого християнства над сатанізмом.
В роки Орди усі храми Московії були з півмісяцем на куполі, і без хреста.
Ответ на "Re[12]: Трясуни (пятидесятники) - греко-католик - 28-01-2023 01:50" Re[13]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 30-01-2023 23:32

Головним наративом РФ (путіноїдів, швабістів, марксистів, нацистів, окремого журналіста латинізованого НВ, Марафону, Єрмака, Ягуна..) є аби еврее-польско-пятидесятницько-гускіє злодії, сатаністи, нацисти й терористи подавалися в інфопросторі України як "білих і пухнастих". І аби ці злодії, сатаністи, нацисти й терористи були політиками в Україні.
Re[14]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Игорь 31-01-2023 17:35

Так, себе такую звезду на могилу не хочешь.
А армию, которую награждают медалями с такими звездами поддерживаешь? Хочешь ее победы?
Re[15]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 01-02-2023 10:21

Ще раз. Так, Игор. Символізм цієї медалі це перемога над сатанізмом. Навчися читати символіку. Не виривай нічого з контексту.
Я не князь і не полководець, мені на могилі поставлять звичайний хрест, в кращому випадку. Коли під тим моїм хрестом будуть повалені символи сатанізму я не буду заперечувати.
Re: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 06-02-2023 21:26

Протестант про пятидесятництво, без маски.
Поліцаї покривали кроваві злочини пятидесятників, вчиненні під дією "пророцтв" пятидестницьких.
https://www.youtube.com/watch?v=pRSbBnjpMNA
Re[2]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 06-02-2023 21:43

Протестант: О молитве на иных языках. Александр Шевченко.
Серед фанатів джазу є також біснуваті. Я завжди люто ненавидів джаз.
https://www.youtube.com/watch?v=AE38uUFlpgU
Re[3]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 06-02-2023 21:50

Александр Дворкин. Кто такие неопятидесятники?
На РФ є не менше 300 000 пятидесятників.
https://www.youtube.com/watch?v=7I1EywMXdq0
Re[4]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 06-02-2023 22:39

Протестант: Свидетельство бывшего харизмата Павла
Не по темі але актуально.
https://www.youtube.com/watch?v=2tblG7QAR_M
Re[5]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 07-02-2023 02:08

Деякі особи стверджують що ЧК-КДБ вербував агентуру агентуру веред пятидесятників. Але це не правда. Вербував. Але еврей Андропов, будучи вже генсеком КПРС, заборонив вербувати агентуру серед пятидесятників. І тоді коли в СРСР секта пятидесятників була заборонена, за кримінальні злочини. Андропов любив біснуватих.
Re[6]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 07-02-2023 02:17

Повторення, бо була описка.
Деякі особи стверджують що ЧК-КДБ не вербував агентуру серед пятидесятників. Але це не правда. Вербував. Але еврей Андропов, будучи вже генсеком КПРС, заборонив вербувати агентуру серед пятидесятників. І тоді коли в СРСР секта пятидесятників була заборонена, за кримінальні злочини. Андропов любив біснуватих.
Re[7]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: Игорь 07-02-2023 05:40

Ще раз. Так, Игор. Символізм цієї медалі це перемога над сатанізмом. Навчися читати символіку. Не виривай нічого з контексту.
Я не князь і не полководець, мені на могилі поставлять звичайний хрест, в кращому випадку. Коли під тим моїм хрестом будуть повалені символи сатанізму я не буду заперечувати.
А че до смерти тянуть? Ты же победил сатанизм? Вот и повесь себе на грудь этот символ и ходи с ним. Что, не хочешь, "победитель"? А для ВСУ нормально, да?
Ну что, закрутился, лодомериец? Ну раз это ВСУчки, то и сатанизм уже вроде как не сатанизм, и президент украины не такой уж и обрезанный. Да, триполец?
Re[8]: Трясуни (пятидесятники)               [Написать ответ]
Отправитель: греко-католик 07-02-2023 15:11

Триндиш і хамиш гускій Игор. В шосте повторую, повалені символи сатанізму, там вони під ногами, є символом перемоги над сатанізмом.
Ти пиши про президентів РФ, котрі є евреями, бо твоя РФ Україні, а не Україна РФ, насаджувала панування евреев.
Рекомендуйте эту страницу другу!


Подписаться на рассылку
Христианские ресурсы

Новое на форуме

Проголосуй!